Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

P-X Systems

P-X Method and System for a Distributed Early Attack Warning Platform (DEAWP)) afkorting: P-X

Bedrijfsnaam P-X Systems
KvK Nummer 65803949
Website www.p-x.systems
Beschrijving onderneming P-X Systems is een 100 procent Nederlands cybersecurity technologie ontwikkelingsbedrijf dat technologie die voorheen alleen beschikbaar was voor (buitenlandse) overheden beschikbaar maakt voor gebruik in de private sector.
Naam innovatie P-X Method and System for a Distributed Early Attack Warning Platform (DEAWP)) afkorting: P-X
Beschrijving innovatie P-X is een technologie die geavanceerde cyberdreigingen kan detecteren, ook binnen zeer complexe digitale infrastructuren die normaal gesproken een uitdaging vormen voor dit soort systemen. Gezien de inzet en verwachte groei van meer en meer internet ontsloten zaken (zoals het Internet of Things (IoT)), met name binnen digitale infrastructuren die kritieke processen helpen besturen, is de steeds beperktere inzetbaarheid van geavanceerde cybersecurity technologieën een groeiend probleem. P-X helpt dit probleem ondervangen doordat het systeem gebruikt maakt van kleine en robuuste machines die onafhankelijk van de complexiteit van een te beschermen infrastructuur inzetbaar zijn om te helpen cyberdreigingen te detecteren. Daarmee kan de technologie helpen zorgdragen voor het garanderen van de digitale continuïteit van kritieke infrastructuur, zoals in Nederland bijvoorbeeld de waterwerken.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De inzet van digitale middelen groeit en deze middelen komen steeds dichter bij de ‘core business’ van organisaties en mensen te staan. Deze beweging is wijdverspreid en lijdt tot een nieuwe focus op het garanderen van de continuïteit van inmiddels vooral digitaal gedreven essentiële processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanbieders van essentiële diensten zoals distributie van gas en elektriciteit, de watervoorziening, betaling en effectenverkeer, en internet en dataverkeer. Voor het in stand houden en verder uitbouwen van een gezonde maatschappij, is cybersecurity dus inmiddels ‘de facto’ een strategisch sleutelonderwerp.

Als klein land, dat zowel economisch als op gebied van kennis en (menselijk) kapitaal afhankelijk is van (grotere) buitenlandse mogendheden is deze beweging tevens potentieel zorgelijk om een andere reden dan alleen de verstoring van kritieke digitale processen. Is het als Nederland niet gevaarlijk om teveel te vertrouwen op de kennis en het kapitaal van buitenlandse mogendheden? Wij vinden dat de cybersecurity uitdaging zich als land niet alleen richt op het borgen van de continuïteit van digitale processen middels (buitenlandse) systemen, maar ook op het opbouwen van een eigen kennis- en productbasis. Op gebied van kennis, innovatie en productie van eigen middelen staat de Nederlandse kennispositie als klein land tenslotte altijd onder druk.

Gezien de explosieve digitalisering en het daaraan inherent verbonden belang van cybersecurity, is onzer sector bij uitstek een plaats om innovatie en kennis van Nederlandse bodem te helpen ontwikkelen en floreren, nationaal en waar mogelijk ook internationaal. P-X Systems zet zich in om beide maatschappelijke uitdagingen (bescherming van kritieke infrastructuur door middel van eigen kennis en producten) op gebied van cybersecurity te helpen oplossen.
Bijdrage aan een betere wereld Mensen en andere organisaties vertrouwen op de diensten en producten die (overheids- of non-overheids) instanties voor hen produceren. Naarmate deze instanties meer digitaal gedreven worden, wordt het kunnen vertrouwen op digitale processen essentieel, niet alleen voor de producerende organisatie zelf, maar met name ook voor de afnemers en andere mensen die geraakt kunnen worden door een haperend digitaal proces. Dit is uitdagend omdat met name kritieke digitale infrastructuren door automatisering steeds complexer worden en dus moeilijker te beveiligen tegen cyberdreigingen.

P-X is een systeem om dit soort infrastructuren te monitoren op cyberdreigingen. De technologie bestaat uit software, die draait op een robuust eigen hardware platform. Deze combinatie maakt dat P-X niet afhankelijk is van hoe toegankelijk een te beveiligen infrastructuur is, maar simpel ingezet kan worden waar cyber detectie capaciteit nodig is of ontbreekt. Daardoor draagt de innovatie bij aan het zekeren van de integriteit van de digitale processen die ons dagelijks leven mogelijk maken, zoals waterwerken, energiedistributie en andere operationele technologie (OT) die door informatie technologie (IT) wordt ontsloten aan het internet.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Digitale infrastructuren worden door onder andere de inzet van IoT elementen steeds complexer en moeilijker om te monitoren op dreigingen door traditionele cybersecurity technologie. P-X technologie onderscheidt zich van bestaande technologie door het unieke vermogen om volledig onafhankelijk van de te beschermen digitale infrastructuur te worden ingezet, waarmee die beperkingen worden ondervangen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact