Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Nmbrs BV.

Artificial intelligence in HR & Payroll software

Bedrijfsnaam Nmbrs BV
KvK Nummer 34150521
Website www.nmbrs.nl
Beschrijving onderneming Nmbrs is een in Amsterdam gevestigde HR- en payroll softwareleverancier voor de Nederlandse en Zweedse markt. In de ontwikkeling van onze HR- en payroll software ligt de nadruk op de rol van HR. Door alle sleutelgebruikers - inclusief de medewerker - te betrekken, zorgen wij ervoor dat met minimale inspanning een optimale HR dienstverlening kan worden verleend. Deze focus staat samen met efficiëntie, automatisering, gebruiksvriendelijkheid en continue innovatie aan de basis van onze software. Met een levendig team gebruiken wij deze basis om voort te bouwen aan onze wereldwijde missie de beste online HR- en payroll software te ontwikkelen.
Naam innovatie Artificial intelligence in HR & Payroll software
Beschrijving innovatie Nmbrs® is het eerste Nederlandse payroll-platform dat AI toepast in haar systeem. Het doel is simpel: het leven van onze klanten makkelijker maken. Onze zogenoemde “Numbees”, zijn digitale AI-assistenten die HR en payroll specialisten ondersteunen. Ze maken waardevolle voorspellingen en doen suggesties aan de hand van uitgebreide analyses. Hierdoor kunnen HR-experts meer tijd besteden aan zaken die menselijke aandacht vereisen, zoals het ontwikkelen van een HR-strategie of het creëren van betrokkenheid onder werknemers. Laat het uiterst nauwkeurige monnikenwerk maar aan de Numbees over.
Website innovatie https://www.nmbrs.com/artificial-intelli...
Noodzaak en belang van deze innovatie Op den duur zal iedereen vertrouwen krijgen in kunstmatige intelligentie. AI is accurater en heeft een sneller reactievermogen, waardoor de productiviteit aanzienlijk zal verbeteren. De tijd die we daarmee terugwinnen, zal de rol van HR en payroll-experts drastisch veranderen. Onze AI-tools zullen steeds zelfstandiger worden, waardoor HR-experts zich steeds meer kunnen focussen op de menselijke kant van HR. “AI kan bijvoorbeeld in een vroeg stadium herkennen wanneer een werknemer ontevreden is en van plan is om een bedrijf te verlaten. De HR-manager krijgt hier een melding van en kan dan in gesprek gaan met de werknemer om tot een oplossing te komen. Het mooie aan AI is dat het een HR-extensie is, geen vervanging. AI is kort gezegd in het ‘leven’ geroepen als ultieme vorm van ondersteuning.
Bijdrage aan een betere wereld Middels AI kunnen HR-experts zich steeds meer focussen op de menselijke kant van HR.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel AI-technologie is op zekere hoogte niet meer nieuw en of origineel. Echter wel in de HR en-payroll sector. En dit is geen makkelijke sector. Er heerst een strikte wet- en regelgeving wat betreft privacy en audits en gebruikers moeten altijd en overal inzage en controle hebben over hun eigen gegevens. "De datamutaties en loonstrookberekeningen in onze HR/ Payroll-applicatie moeten foutloos zijn. Want onze klanten, de HR-professionals zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het juist uitbetalen van werknemers

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact