Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

New Horizon Urban Mining B.V.

Wij slopen niet, wij oogsten!

Bedrijfsnaam New Horizon Urban Mining BV
KvK Nummer 63949156
Website www.newhorizon.nl
Beschrijving onderneming We make Urban Mining profitable

New Horizon haalt bruikbare materialen en grondstoffen uit gebouwen. Dat doen we op de ‘natuurlijke momenten’, zoals bij renovatie, transformatie of sloop van gebouwen. Dit vraagt om kennis, vaardigheden, een goede coördinatie en een slim oogstproces. Het resultaat? Een nieuwe, waardevolle oogst. New Horizon Urban Mining gelooft in een Circulaire Economie als het nieuwe economisch model. Voor ons is het geen nieuwe duurzaamheidshype. Circulair is beter en kan nu al concurreren met lineair als het gaat om het hoogwaardig hergebruik en up-cyclen van producten en grondstoffen die uit gebouwen vrijkomen bij renovatie, transformatie en sloop.

Wij maken onze circulaire ambitie niet het probleem van iemand anders. Wij zijn gewoon begonnen met het realiseren van onze ambitie en hopen door het bieden van oplossingen zoveel mogelijk vastgoedeigenaren te mogen helpen. Dat begint met een heldere belofte: “Als wij uw ontmantelingsopgave mogen uitvoeren dan is dat met zekerheid niet duurder, het duurt niet langer, het is veel leuker en meer circulair”. Wij investeren dus in de circulaire aanpak, waarin we een grenzeloos vertrouwen hebben. We ambiëren de positie van ‘hoofdaannemer van de ontmanteling’ en halen dus niet alleen de krenten uit de pap (de oogst van waardevolle materialen), maar nemen het gehele ontmantelingswerk risicodragend aan. Één partij en één all-in prijs dus voor het totaal, inclusief de noodzakelijke asbestsanering, de maatregelen die nodig zijn volgens de Wet Natuurbescherming, eventuele bodemverbeteringen en/of bouwrijp maken.

Niet duurder, veel leuker, circulair
Onderdeel van onze aanpak is dat we een gecontroleerde ontmanteling van materialen en grondstoffen uitvoeren om zoveel mogelijk waarde te behouden (oogsten) en een zo goed mogelijk uitgangspositie te krijgen om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling). Hierdoor kunnen we op het totaal ook echt concurreren met een traditionele ‘lineaire aanpak’ en garanderen we dat u niet wordt geconfronteerd met verrassingen gedurende de uitvoering van het werk. Dezelfde belofte hanteren we overigens ook voor het leveren van materialen die voortkomen uit Urban Mining. Ook dan zijn we niet duurder, duurt de levering zeker niet langer, is het heel veel leuker en natuurlijk meer circulair.

Bezien vanuit de eigenaar van gebouwen maken we Urban Mining dus ‘profitable’.

Aansluiting op de markt
Hergebruik vraagt om herdefiniëring van voorraad(beheer), grondstoffen en distributiestromen. Vindt er aanpassing of zelfs ontmanteling van vastgoed plaats? New Horizon Urban Mining laat het aanbod van de aanwezige grondstoffen en materialen aansluiten op de marktvraag. Daarmee is de tijd van afval kwijt willen voor zo laag mogelijke kosten definitief voorbij. Het systeem kantelt naar het krijgen van een zo hoog mogelijke opbrengst.

Behoud van waarde
Met New Horizon Urban Mining breekt een nieuw tijdperk aan. Wij distribueren met behoud van waarde. Dat proces begint al ver voor de daadwerkelijke ontmanteling, zodat alles direct van de projectlocatie kan worden afgevoerd naar de juiste bestemming. Grondstoffen die we uit de bebouwde omgeving halen, worden deels verwerkt tot nieuwe bouwmaterialen, geschikt voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. Voor een deel van de grondstoffen zijn andere bestemmingen nog interessanter. Deze worden omgezet naar consumentengoederen of worden gebruikt in andere industriële toepassingen. Wij leveren hoogwaardige producten aan consumenten en producenten die niet onderdoen voor reguliere producten en grondstoffen. Met de duurzame component als mooie bonus. Op die manier krijgen we gegarandeerd een grote groep afnemers mee.

Recyclen is ‘minder slecht doen’, dat is jammer als je ook ‘goed kunt doen
Het overheidsbeleid is duidelijk. We moeten minder grondstoffen gaan gebruiken en dus meer circulair gaan werken. Gevestigde partijen insinueren vaak dat recycling invulling geeft aan dit beleid en de oplossing is voor de milieuschade die ontstaat. Niets is minder waar. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat we in Nederland circa 80% van ons afval recyclen. Echter, slechts 8% van het materiaal vindt daadwerkelijk een nieuwe toepassing. Recyclen is dus niet de beste oplossing. Wat nodig is, is hoogwaardig hergebruik en zogenoemde up-cycling oplossingen. Dat is op heel veel onderdelen al mogelijk. Bedrijven die stellen een hoog percentage te recyclen zijn om die reden onnodig verontreinigend en laten bovendien veel waarde liggen.

Nieuwe manier van denken
Onze manier van ondernemen, leidt ertoe dat onze opdrachtgevers en partners uit zullen gaan van waarden en niet meer van kosten. Zij gaan denken in ‘grondstoffen’ en niet meer in ‘afval’. Het is wat ons betreft zaak dat de consument en de industrie zich deze nieuwe manier van denken eigen maakt. Dat stimuleren we door te hen laten zien hoe het óók kan. Want hergebruiken, is in alle opzichten beter.

Het stenen tijdperk eindigde immers ook niet omdat er geen stenen meer waren. Er ontstond simpelweg een beter alternatief.
Naam innovatie Wij slopen niet, wij oogsten!
Beschrijving innovatie We make Urban Mining profitable

New Horizon haalt bruikbare materialen en grondstoffen uit gebouwen. Dat doen we op de ‘natuurlijke momenten’, zoals bij renovatie, transformatie of sloop van gebouwen. Dit vraagt om kennis, vaardigheden, een goede coördinatie en een slim oogstproces. Het resultaat? Een nieuwe, waardevolle oogst. New Horizon Urban Mining gelooft in een Circulaire Economie als het nieuwe economisch model. Voor ons is het geen nieuwe duurzaamheidshype. Circulair is beter en kan nu al concurreren met lineair als het gaat om het hoogwaardig hergebruik en up-cyclen van producten en grondstoffen die uit gebouwen vrijkomen bij renovatie, transformatie en sloop.

Wij maken onze circulaire ambitie niet het probleem van iemand anders. Wij zijn gewoon begonnen met het realiseren van onze ambitie en hopen door het bieden van oplossingen zoveel mogelijk vastgoedeigenaren te mogen helpen. Dat begint met een heldere belofte: “Als wij uw ontmantelingsopgave mogen uitvoeren dan is dat met zekerheid niet duurder, het duurt niet langer, het is veel leuker en meer circulair”. Wij investeren dus in de circulaire aanpak, waarin we een grenzeloos vertrouwen hebben. We ambiëren de positie van ‘hoofdaannemer van de ontmanteling’ en halen dus niet alleen de krenten uit de pap (de oogst van waardevolle materialen), maar nemen het gehele ontmantelingswerk risicodragend aan. Één partij en één all-in prijs dus voor het totaal, inclusief de noodzakelijke asbestsanering, de maatregelen die nodig zijn volgens de Wet Natuurbescherming, eventuele bodemverbeteringen en/of bouwrijp maken.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Wij laten zien dat Circulaire Economie nu al concurrerend is. Inmiddels behoren we tot de 5% grootste sloopbedrijven van Nederland, lanceerden we diverse innovaties succesvol en leveren we op grote schaal bouwmaterialen uit Urban Mining aan de markt. We reduceren hiermee veel CO2 emissies, bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voorkomen het ontginnen van grondstoffen aan de aarde en laten zien dat Duurzaam niet duurder hoeft te zijn.
Bijdrage aan een betere wereld Wij laten zien dat Circulaire Economie nu al concurrerend is. Inmiddels behoren we tot de 5% grootste sloopbedrijven van Nederland, lanceerden we diverse innovaties succesvol en leveren we op grote schaal bouwmaterialen uit Urban Mining aan de markt. We reduceren hiermee veel CO2 emissies, bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voorkomen het ontginnen van grondstoffen aan de aarde en laten zien dat Duurzaam niet duurder hoeft te zijn.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel We maken beton van beton (wereldprimeur), bitumen van bitumen, bakstenen van bakstenen en werken met 20 gevestigde bedrijven samen aan de levering van materialen uit Urban Mining aan de markt (zie ook www.urbanminingcollective.nl).
Wij zijn het enige bedrijf in Nederland dat dit doet.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact