Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Mother Nature Cleans

Changing the way the world cleans!

Bedrijfsnaam Mother Nature Cleans
KvK Nummer 66273846
Website www.mothernature-cleans.com
Beschrijving onderneming In januari 2017 heb ik Mother Nature Cleans officieel gelanceerd op de Facilitair Beurs in Utrecht. Met Mother Nature Cleans verkoop ik in de Benelux het Lotus® PRO schoonmaak systeem dat koud leidingwater omzet tot gestabiliseerd ozonwater. Kortom, schoonmaken met water, zuurstof en elektriciteit. Het gestabiliseerde ozonwater vervangt álle dagelijkse schoonmaak chemicaliën in bijvoorbeeld hotels, ziekenhuizen, kantoren, scholen, musea etc. Het ozonwater heeft een sanitizing effect van 24 uur waarna het terug keert naar de originele staat; water en zuurstof. We want to change the way the world cleans! Allesreiniger, glasreiniger, vloerreiniger, sanitair reiniger, interieur reiniger en ga zo maar door, zijn dan ook absoluut verleden tijd. Schoonmakers hoeven deze dampen niet meer in te ademen en de natuur blijft ongeschonden.
Naam innovatie Changing the way the world cleans!
Beschrijving innovatie Zoals ik al kort benoemde vervangt het Lotus® PRO schoonmaaksysteem alle schoonmaakchemicaliën. Het is een systeem dat aan de muur hangt en zodra het op koud leidingwater is aangesloten produceert het direct ozonwater. Na de zuiverende werking van 24 uur keert het gestabiliseerde ozonwater terug naar de originele staat; water en zuurstof. Het grote voordeel hiervan? Er komen zo geen dagelijkse schoonmaakchemicaliën meer in het milieu terecht. Men heeft vaak geen idee hoeveel liter schoonmaakchemicaliën binnen het bedrijf verbruikt worden en nog belangrijker, hoeveel liter vervuild water daarmee gepaard gaat. Dit leidt natuurlijk ook direct tot een veiligere werkomgeving voor de schoonmaker. Daarnaast is in de pilots van het afgelopen jaar gebleken dat de schoonmaakkwaliteit met gemiddeld 38% verbetert, en dat het de kosten voor schoonmaakproducten met 21% terugdringt.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Mother Nature Cleans wil álle dagelijkse schoonmaak chemicaliën elimineren en vervangen door het gestabiliseerde ozonwater. 2017 en begin 2018 hebben in het teken gestaan van pilots in verschillende segmenten. Voorbeelden van deze pilot locaties zijn gevangenissen in Nederland, Holland Casino, Regards, IKEA en Best Western Hotels. Tijdens de pilots staan kwaliteit, duurzaamheid en kosten centraal. Het implementeren van het Lotus® PRO schoonmaak systeem levert een kwaliteit verbetering van gemiddeld 38% op, bespaart gemakkelijk duizenden liters aan chemicaliën en vervuild water per object en zorgt gemiddeld voor een kosten besparing van 21%.
Bijdrage aan een betere wereld Het feit dat men nu gebruik van ozonwater kan maken draagt op veel gebieden bij aan een beter wereld; productie van schoonmaakmiddelen is verleden tijd en dit bespaart veel energie en dus CO2 uitstoot. Doordat het ozonwater ter plekke wordt geproduceerd is vervoer van schoonmaakmiddelen ook verledentijd evenals alle verpakkingen. Daarnaast wordt de natuur en de mens niet meer belast met schoonmaak chemicaliën en bespaart dat vele duizenden liters vervuild water.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het systeem bestaat uit een lotus® PRO dispenser en een SAO-24 cartridge. De cartridge is een stabilisatiemodule welke kalk en mineralen uit het koude leidingwater filtert. De lotus® PRO dispenser filtert de zuurstof uit de lucht. Door elektriciteit toe te voegen aan deze zuurstof ontstaat ozon. De ozon wordt aan het stabiele water toegevoegd. Het leidingwater is nu omgezet in ozonwater en kan uit de lotus® PRO dispenser getapt worden voor direct gebruik. Met dit gestabiliseerde ozonwater, SAO genoemd, reinigt men krachtiger dan met regulier water met chemicaliën. Door de stabilisatie van het water blijft de ozon 24 uur actief en dit is de absolute innovatie. Er is geen ander product in de markt die de ozon waardes zo lang vast kan houden en dat is waar de magie plaats vindt.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact