Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Mind Mansion

Mind Mansion

Bedrijfsnaam Mind Mansion
KvK Nummer 68744994
Website https://mindmansion.nl
Beschrijving onderneming Mind Mansion ontwikkelt virtual reality simulaties voor het verbeteren van de behandelmethode rondom angst. Dit doen wij door het combineren van VR, biofeedback en gamification. Hierdoor kan er gerichter worden behandeld en kan iedere gewenste oefensituatie voor angst naar de behandelkamer worden gehaald.
Naam innovatie Mind Mansion
Beschrijving innovatie Wat Mind Mansion als bedrijf zo innovatief maakt in de combinatie van de technieken VR, biofeedback en gamification. Wij zijn de enige organisatie in Nederland die dit op deze manier doet en het inzet voor het verbeteren van angstbehandelingen.
Website innovatie https://mindmansion.nl/producten
Noodzaak en belang van deze innovatie De innovatie voor Mind Mansion kan ervoor zorgen dat er minder behandelsessies nodig zijn in de behandeling van angst omdat men gerichten kan behandelen. Hierdoor kunnen ook de wachtlijsten voor angstbehandeling worden verkort.
Bijdrage aan een betere wereld Bijna 20% van de mensen in Nederland heeft ooit in zijn leven last van een angst of een fobie. Door deze mensen zo snel mogelijk te helpen, kunnen verdere persoonlijke problemen als burn-outs en depressies worden voorkomen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Mind Mansion is de enige organisatie in Nederland die de combinatie van VR, biofeedback en gamification gebruikt. Er zijn wel andere organisaties in Nederland die bezig zijn om angstbehandelingen te verbeteren, maar wij onderscheiden ons ten opzichte van deze organisaties.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact