Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Kitepower

Airborne Wind Energy (AWE)

Bedrijfsnaam Kitepower
KvK Nummer 63214458
Website kitepower.nl
Beschrijving onderneming Kitepower wekt groene energie op door middel van een vlieger, welke geautomatiseerd vlucht-cycli uitvoert.
Naam innovatie Airborne Wind Energy (AWE)
Beschrijving innovatie Een nieuwe vorm van duurzame energie opwekken door gebruik te maken van vliegers op grotere hoogten: Airborne Wind Energie (AWE)
Website innovatie kitepower.nl/new-powerful-ways
Noodzaak en belang van deze innovatie Airborne Wind Energie is een nieuwe extra vorm van groene energie. AWE kan dezelfde hoeveelheid energie opwekken met 75% minder massa/gewicht. Dus meer groene energie met veel minder grondstoffen en CO2 uitstoot voor fabricage.
AWE kan in de volgende decennia de nieuwe generatie windenergie worden ook voor op zee. Gebruikmakend van drijvende platforms met AWE units kan ook op diepzee locaties windenergie worden opgewekt.
Bijdrage aan een betere wereld Airborne Wind Energie is een nieuwe extra vorm van groene energie. AWE kan dezelfde hoeveelheid energie opwekken met 75% minder massa/gewicht. Dus meer groene energie met veel minder grondstoffen en CO2 uitstoot voor fabricage.
AWE kan in de volgende decennia de nieuwe generatie windenergie worden ook voor op zee. Gebruikmakend van drijvende platforms met AWE units kan ook op diepzee locaties windenergie worden opgewekt.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het betreft een vinding van wijlen Prof. dr. Wubbo Ockels van de afdeling Lucht en Ruimtevaart aan de TU Delft. Deze nieuwe vorm van windenergie stamt uit 2008 en wordt nu verder ontwikkeld voor commercieel gebruik.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact