Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Kindertraining Nederland

Lekker In Mijn Vel methode met in totaal 10 fictieve figuren. 5 MiniMuzikantjes (voor kinderen van groep 1 t/m 3) 5 Talenten (voor kinderen van groep 4 t/m 6)

Bedrijfsnaam Kindertraining Nederland
KvK Nummer 73930032
Website www.kindertrainingnederland.nl
Beschrijving onderneming Kindertraining Nederland biedt trainingen aan waarin een basis gelegd wordt voor een veilige, gezonde en kansrijke start en kansrijke omgeving voor kinderen.
Naam innovatie Lekker In Mijn Vel methode met in totaal 10 fictieve figuren. 5 MiniMuzikantjes (voor kinderen van groep 1 t/m 3) 5 Talenten (voor kinderen van groep 4 t/m 6)
Beschrijving innovatie Kindertraining Nederland biedt trainingen aan waarin een basis gelegd wordt voor een veilige, gezonde en kansrijke start en kansrijke omgeving voor kinderen.
Website innovatie Www.minimuzikantjes.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Curatief werken aan pro sociaal gedrag en weerbaarheid bij kinderen en jongeren is vele malen duurder en minder effectief dan preventief inzetten hierop. Preventief werken voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen, waarvoor specialistische zorg moet worden ingeschakeld.

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat kinderen die gebrekkige sociale vaardigheden opdoen, die helpen om tot positieve interacties te komen, het risico lopen om afgewezen te worden door anderen en zelfs geïsoleerd te raken. Preventieve methodes voor jonge kinderen kunnen bijdragen aan het verhogen van het psychosociaal functioneren van kinderen en kunnen zelfs bijdragen aan het versterken van hun veerkracht in de toekomst. Hoe mooi is het dat de Lekker in mijn Vel methode hierin investeert door samen met de kinderen te kijken naar hoe zij, met hun eigen talenten en onhandigheden, kunnen aansluiten bij anderen waardoor er positieve interacties kunnen ontstaan die op hun beurt weer kunnen bijdragen aan verdere persoonlijke groei en ontwikkeling.
Bijdrage aan een betere wereld Met onze Lekker In Mijn Vel methode leggen wij een basis in een veilige, gezonde en kansrijke start en kansrijke omgeving voor kinderen.
Onze preventieve Lekker In Mijn Vel (LIMV) methode richt zich op het mentale welbevinden van kinderen, thuis en op school.
De LIMV kindertraining richt zich op pro sociaal gedrag, weerbaarheid en het begrijpen van emoties. Het kind wordt uitgenodigd om zijn/haar gedragsrepertoire (het geheel aan handelingen en vaardigheden in de omgang met andere mensen) uit te breiden. Door oefeningen en spelletjes te doen kan het kind het effect ervaren van verschillend gedrag die hij/zij kan inzetten en oefent het kind oa. wensen kenbaar te maken, een eigen mening te geven en om nee zeggen.

De LIMV oudertraining richt zich op positief en bewust ouderschap. Ouders worden uitgenodigd en uitgedaagd om te reflecteren op hun ouderschap en hun opvoedingsvaardigheden uit te breiden. Door de inzet van creatieve werkvormen wordt gewerkt aan positieve interacties tussen gezinsleden, het bieden van structuur, voorspelbaarheid, verzorging en voldoende uitdaging aan de kinderen.


De LIMV schooltraining richt zich op een veilig en positief schoolklimaat.

Doordat we gebruik maken van fictieve figuren (de MiniMuzikantjes en de Talenten) zijn wij toegankelijk, laagdrempelig en inzetbaar voor alle kinderen (van 3 t/m 12 jaar), ouders en scholen. Daarnaast bieden we voorlichting, advies en deskundigheidsbevordering voor professionals.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wat onze LIMV methode uniek maakt is dat het gebruikt maakt van fictieve figuren die allemaal hun eigen karakter, verhalen en liedjes hebben. De kunstzinnige vorming hierbij is geen doel op zich, maar voor ons zijn muziek, dans, spel en andere creatieve werkvormen middelen waarmee we spelenderwijs aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Spelenderwijs wordt het kind de mogelijkheid gegeven te laten zien wat er in hem/haar omgaat en kan gewerkt worden aan gedragsalternatieven.
Wat ons nog meer uniek maakt is dat de methode is geschreven vanuit de visie dat niemand perfect is, niemand perfect hoeft te zijn en dat we zo goed mogelijk leren leven met onze eigen onhandigheid en die van de ander. Zo is geen van de MiniMuzikantjes perfect en zijn ze allemaal onhandig op hun eigen manier. De methode is erop gericht om kinderen zo goed mogelijk te leren omgaan met hun eigen onhandigheid en de onhandigheid van de ander. Door onhandig gedrag te normaliseren en te accepteren dat ieder mens soms sociaal onhandig is krijgen kinderen meer erkenning voor hun eigen gedrag en meer begrip voor het gedrag van een ander.

Bij Kindertraining Nederland hebben we de visie dat elk kind leerbaar is, met respect voor de ‘blauwdruk’ (DNA) van het kind. Hierdoor ligt binnen de LIMV methode de nadruk op hóe een kind iets kan aanleren, hoe klein ook.


Vanuit de visie dat elk kind leerbaar is, werken we aan vijf uitgangspunten:
1. Creatief bezig zijn maakt gezond
2. Emotionele intelligentie is waardevol
3. Intrinsieke motivatie is de beste motivatie
4. Acceptatie zorgt voor betere omgang met tegenslag
5. Positieve interactie ondersteunt groei en ontwikkeling

De werkvormen die wij oa. gebruiken om aan onze uitgangspunten te werken komen uit:
Mindfulness, waaronder Relax Kids, kinderyoga en wobbelyoga
Theraplay
Rots & Water
Cognitieve gedragstherapie
Neuromovement
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Wat ons als laatste uniek maakt is dat we gebruik maken van verschillende recente methodes en recent wetenschappelijk onderzoek. Zo is onze methode geheel methodisch onderbouwd op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Tevens zijn wij momenteel wij bezig met inversteringen voor een interactieve website, een app en bewegend vloer trainingen.
Op deze manier kunnen we een reis maken door muziekland en maken we kennis met de kwaliteiten, onhandigheden en emoties van de Minimuzikantjes.
Bij elke Minimuzikant gaan we op bezoek via een virtual bril.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact