Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

JLD Contracting BV

JLD-Dijkstabilisator

Bedrijfsnaam JLD Contracting BV
KvK Nummer 59376562
Website www.JLDinternational.com
Beschrijving onderneming JLD Contracting BV, een zusterbedrijf van JLD International BV, is sinds 2014 actief in de Grond-, Weg- en Waterbouw alsmede de leidingbouw en de infratechniek.
Eén van de kernactiviteiten van JLD Contracting is het verwerken van de JLD-Klapankers voor het verankeren van damwanden en beschoeiingen, (gas)-transportleidingen, masten, boeien, grondkerende- en drijvende constructies.
JLD Contracting heeft met de ontwikkeling van de JLD-Dijkstabilisator, een innovatieve dijkverbeteringstechniek ontwikkeld die tot doel heeft de binnenwaartse stabiliteit van de dijken te verbeteren (Macrostabiliteit). Deze techniek is binnen de POV macrostabiliteit, een programma binnen het Nederlandse Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) ontwikkeld.
Naam innovatie JLD-Dijkstabilisator
Beschrijving innovatie De JLD-Dijkstabilisator is een duurzame, flexibele en innovatieve oplossing. Tien jaar geleden kwam Jos Karsten van JLD International BV op het idee om dijken in de kern te versterken. De JLD-Dijkstabilisator is een combinatie van een JLD-klapanker, een vin-element, trekstang van basaltvezel en een kopplaat. “Het uitganspunt is eenvoudig: een dijk staat door waterdruk continu op spanning en zet daardoor uit. De JLD-Dijkstabilisator zorgt ervoor dat de dijk niet bezwijkt, maar de energie gebruikt die door de spanning ontstaat om de dijk te versterken.” Afhankelijk van de bodemopbouw kan op deze wijze een sterktetekort tot 30% kunnen worden opgevangen.
De JLD-Dijkstabilisator zorgt niet alleen voor versterking, maar zorgt er ook voor dat de dijk kan “communiceren”. De stabilisatoren zijn uitgerust met sensoren en hiermee wordt de dijk een “slimme dijk”.
Website innovatie www.JLDdijkstabilisatie.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Het landelijke Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) is het programma waarin het Rijk en de waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het moet goedkoper, sneller en efficiënter. Om dit verantwoord en tegen lage lasten te kunnen doen is het noodzakelijk om gebruik te maken van innovatieve oplossingen.
In deze sector zijn de bestaande technieken vooral gericht op correctief onderhoud. De JLD-Dijkstabilisator is een innovatie is gericht op proactief en predicatief onderhoud. Een innovatie, die niet alleen zorgt voor versterking, maar er ook voor zorgt dat de dijk kan “communiceren”. De stabilisatoren zijn uitgerust met sensoren en hiermee wordt de dijk een “slimme dijk”. Met deze sensoren is het mogelijk om de druk in het systeem, waterspanning, trillingen en temperatuur in de dijk te meten en zo de verwachte positieve interactie tussen de JLD-Dijkstabilisator en de kering te blijven volgen. Op deze wijze kan er gericht onderhoud gepleegd worden en zou zelfs in de toekomst het ontwerp van waterkeringen naar waarde scherper ingezet kunnen worden.
Bijdrage aan een betere wereld Klimaatverandering leidt tot bodemdaling, de stijging van de zeespiegel en de toenemende afvoer van rivierwater, door o.a. extreme regenval en sneeuw. Hierdoor dient men in de toekomst veel extra water te verwerken. Alleen al in Nederland is ruim 1.100 km aan waterkeringen aan kwaliteitsverbetering toe om in de toekomst nog te kunnen voldoen aan de strenge kwaliteitseisen en ons land te beschermen tegen een watersnoodramp, dijkversterking is dan ook hard nodig.
De JLD-Dijkstabilisator is een oplossing die ertoe bijdraagt mensen een veiliger leefomgeving te bieden, ze beter te beschermen tegen een dijkdoorbraak en ook eerder te waarschuwen bij mogelijke dijkverzwakking, zodat men droge voeten houdt.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Traditionele technieken zijn alleen gericht op correctief onderhoud, onze innovatie is gericht op proactief en predictief onderhoud.
JLD-Dijkstabilisator is vervaardigd van hoogwaardige duurzame materialen. Zo bestaat de trekstang van het dijkanker uit basaltvezel. Basalt wordt bij hoge temperatuur omgesmolten en versterkt; een concept uit de Russische militaire industrie. Het resultaat is materiaal dat lichter is dan staal, maar met een twee maal grotere trekkracht. De JLD-dijkstabilisator kan wel een eeuw meegaan, want door het gebruik van de kunststofelementen roest het niet.
De JLD-Dijkstabilisator werkt samen met de grond, met de dijk, en is nastelbaar.
De dijk hoeft zelf niet verbreed of verhoogd te worden, dus het bestaande karakter van de dijk blijft behouden.
De verankeringstechniek werkt sneller dan damwanden, is makkelijker aan te brengen en is ook goedkoper. Er wordt gewerkt met licht materieel. Er is weinig werkruimte nodig waardoor bijvoorbeeld bomen op een dijk behouden kunnen blijven. Er vindt bij het aanbrengen geen vervorming van de ondergrond plaats, dus ook géén schade aan bebouwing.
De stabilisatoren zijn uitgerust met sensoren, het Dijk Life-Cycle Monitorings systeem, hiermee is het mogelijk om o.a. de druk in het systeem, de waterspanning, trillingen en de temperatuur in de dijk te meten en de verwachte positieve interactie tussen de JLD-Dijkstabilisator en de kering te monitoren.
JLD heeft in samenwerking met FacilityApps een geïntegreerd App Cloud platform gebouwd voor het totale Dijk Life-Cycle Monitoring systeem. Het basis platform bestaat uit een cloud backend gekoppeld aan een native app (geschikt voor iOS, Android, Windows) voor dataverzameling, data analyse middels Business Intelligence, predictive analytics en dashboarding, en verschillende modules voor workforce management. Zo komt alle data samen in een systeem waar de verschillende typen gebruikers (dijkbeheerders, analisten, verwerkers en eventueel aannemers) gebruik van kunnen maken en waarbij de klant eigenaar van deze data is. Voor de dataoverdracht is er een exclusieve samenwerking aangegaan met Vodafone, die voorloper is op het gebied van oplossingen voor ‘Internet of Things’.NarrowBand-Internet Of Things (NB-IoT).

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact