Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Isatis CyberSoft BV

Cybermanager

Bedrijfsnaam Isatis CyberSoft BV
KvK Nummer 69612447
Website www.cybermanager.nl
Beschrijving onderneming Isatis Cyber Soft
Privacy en CyberSecurity is het speelveld waarin Isatis CyberSoft opereert. De komst van de AVG privacy wetgeving zorgt ervoor dat organisaties naast privacy risico’s ook cybersecurity risico’s moeten beheersen om te voldoen aan de AVG. Veel organisaties weten niet hoe dit eenvoudig en structureel op te pakken, beschikken over onvoldoende materiekennis of hebben hiervoor niet de middelen of staf voor.

Missie
Het is dan ook onze missie om organisaties te helpen inzicht te kunnen geven in alle privacy en cyber risico’s, deze eenvoudige te beheersen en tegen lage kosten.

Hierdoor kunnen organisaties zich blijven richten op hun kerntaken, voldoen aan de privacy wetgeving en de faalkosten beperken bij mogelijke incidenten.

Visie
Dit doen wij door software te ontwikkelen die als primaire uitgangspunt heeft alle stappen in een privacy- en een cybersecurity management systeem eenvoudig en bereikbaar te maken voor eenieder die ermee moet werken, van professional tot non-professional en tegen lage kosten.
Naam innovatie Cybermanager
Beschrijving innovatie De CyberManager software is het eerste platform dat MKB organisaties in staat stelt een security management systeem te implementeren dat voldoet aan normen als ISO 27001, de AVG en waarmee op basis van een geïntegreerd E-Learning managementsysteem gebruikers risicobewust worden gemaakt en waarmee een organisatie zijn beveiliging kan testen.
Website innovatie www.cybermanager.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Deze oplossing biedt organisaties de mogelijkheid om op een gedegen wijze risico's te beheersen die het anders niet of nauwelijks had kunnen doen.
Bijdrage aan een betere wereld De cyberweerbaarheid van het MKB en organisaties met weinig expertise en middelen wordt hierdoor vergroot en er worden veel kosten bespaart.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De combinatie van een managementsysteem met een geïntegreerd privacy (GDPR/AVG) systeem, een E-learning managementsysteem en een vulnerability scanning oplossing is nieuw. Daarnaast is het kostenmodel zodanig dat al deze zaken nu binnen bereik zijn gekomen voor organisaties die hier nooit de middelen voor hadden gehad, niet in geld en/of kennis en resources.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact