Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

InnoValor

Business Model Innovation Platform

Bedrijfsnaam InnoValor
KvK Nummer 59467274
Website www.innovalor.nl
Beschrijving onderneming InnoValor levert een onafhankelijke en duurzame bijdrage aan het realiseren van waarde uit digitale innovatie voor bedrijven en overheden. We doen dat door advisering en de ontwikkeling van innovatieve softwareoplossingen vanuit een stevig onderzoeksfundament. Op die manier realiseren we waarde uit digitale innovaties bij organisaties.
Naam innovatie Business Model Innovation Platform
Beschrijving innovatie Het betreft een platform, Business Makeover, met tooling dat bijdraagt aan bedrijfsmodelinnovatie voor het MKB. Bestaat uit cases, tools, downloads, on-line tools en een aantal trainingen online, gericht op ondernemers en MKB. Business Makeover is ontwikkeld vanuit het Europese onderzoeksproject Envision, met partners uit 7 Europese landen, in 8 verschillende talen. Parallel aan de ontwikkeling heeft onderzoek plaatsgevonden naar de effectiviteit van de ondersteuning. Het onderzoek is begin 2018 afgerond.

InnoValor heeft op basis van de onderzoeksresultaten (die gratis ter beschikking blijven voor het Europese MKB!) een whitelabel platform gemaakt dat geschikt is voor organisaties die in hun eigen stijl, voor hun eigen doelgroep en met deels eigen content MKBers willen ondersteunen bij innovatie. Eerste gebruikers zijn 12 samenwerkende Twentse gemeenten, Hogeschool Fontys en Saxion. We hebben gesprekken met meer dan 10 geïnteresseerde partijen in binnen- en buitenland.
Website innovatie https://innovalor.nl/digitale-wendbaarhe...
Noodzaak en belang van deze innovatie Het platform is niet op een specifieke sector gericht, maar op een doelgroep: het midden- en kleinbedrijf. Directe afnemer van het platform zijn organisatie die met MKB samenwerken, zowel publiek als privaat. Daarnaast kan het ook worden ingezet voor innovatie binnen bedrijven.

De impact is dat MKB organisaties op een laagdrempelige manier worden verleid tot het gebruiken van tools en kennis om hun bedrijf te versterken. Dat kan in een start-up fase, een groeifase of onder druk van externe veranderingen. We weten dat inzet van tools helpt. Onderzoek in het project Envision toont aan dat ondernemers die gebruik maken van bedrijfsmodelinnovatie tools significant beter presenteren.

Het platform is zo ingericht dat ondernemers werken vanuit vragen van alledag. Ken ik mijn klanten goed genoeg? Hoe vergroot ik mijn marge? Hoe introduceer ik een nieuw product. Via effectieve, beknopte stappenplannen worden die doelen gerealiseerd.
Bijdrage aan een betere wereld Het MKB staat onder druk. Grote winkelketens domineren de binnensteden, kleine ambachten moeten concurreren met lage-lonen productie. Tegelijk heeft een ondernemer weinig tijd en ruimte om na te denken over de toekomst. Doe ik de juiste dingen en doe ik ze wel goed? Het platform helpt ze daar over na te denken en verstandige keuzes te maken. Daarmee versterkt het de positie van het MKB, in Nederland en daarbuiten.

Voor het onderwijs laat het studenten kennis maken met wat er speelt bij het starten of laten groeien van een bedrijf. Het stimuleert verantwoord ondernemerschap onder studenten.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Innoveren is combineren. Deel van de inhoud zijn dan ook best practices die ontwikkeld zijn in de afgelopen 20 jaar. Die zijn aangevuld met nieuwe gereedschappen zoals de business model stress test en de value builder.

Volstrekt nieuw is de insteek van het platform via bekende ondernemersdoelen. Uit de analyse van meer dan 100 cases zijn de vragen afgeleid die er echt toe doen voor het MKB. Voor elk van die vragen is een eenvoudig maar niet simplistisch stappenplan ontwikkeld. Daarbij werken we met de combinatie van fysieke tools (en downloads) en digitale ondersteuning. Ook dat is origineel.

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact