Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

In2Care BV

In2Care InsecTech®

Bedrijfsnaam In2Care BV
KvK Nummer 52208826
Website www.in2care.org
Beschrijving onderneming In2Care is een bedrijf gevestigd in Wageningen, opgericht en eigendom van een team van ondernemers met expertise in de medische entomologie, productontwikkeling en marketing (in ontwikkelingslanden).
Wij ontwikkelen innovatieve, baanbrekende producten met behulp van Biomimetics; de natuur gebruiken om complexe menselijke problemen op te lossen. Het principe van pollen transport door bijen wordt toegepast in onze eigen technologie: In2Care InsecTech®. Deze techniek werd voor het eerst toegepast in ‘window screening’ door pollen uit de lucht te halen, en op deze manier hooikoorts bij patiënten te verminderen. Wij combineerden deze technologie met wetenschappelijke kennis over muggengedrag om tools te te creëren voor het bestrijden van muggen die ziektes zoals malaria, dengue, Zika, chikungunya en gele koorts overdragen. InsecTech® vormt hiermee de basis van producten die een grote impact hebben op wereldwijde gezondheidsproblemen.
Naam innovatie In2Care InsecTech®
Beschrijving innovatie In2Care InsecTech® – is een In2Care technologie op basis van statische overdracht van biocide deeltjes. Met deze nieuwe innovatieve insecticide transfer methode, kunnen we insecten infecteren zonder op grote schaal insecticiden/pesticiden in het milieu te brengen. Daarnaast kunnen met deze techniek resistente muggen (insecten) worden gedood, ook met bestaande insecticiden, wat uniek is in de muggenbestrijding. Hierdoor creëren we impact op een wereldwijde schaal. De technologie is gebaseerd op de positieve lading van vliegende insecten en onze technologie om negatieve geladen netten te maken (uitgelegd in de bijgevoegde video links – onder ‘Evt. extra website of -pagina)’.

Om wereldwijd impact te bereiken heeft In2Care reeds 2 innovatieve producten ontwikkeld:
• In2Care EaveTubes (ter voorkomen van malaria)
• In2Care Mosquito Trap (ter voorkomen van dengue, Zika, gele koorts en chikungunya)

Het doel van deze producten is:
• Het bestrijden van ziekte-overbrengende muggen om het welzijn van mensen te verbeteren en de kosten van de gezondheidszorg te verlagen.
Website innovatie https://youtu.be/jC90BBiF4OM https://you...
Noodzaak en belang van deze innovatie In2Care EaveTubes – voorkomen van malaria
In 2017 waren er wereldwijd 219.000.000 malaria gevallen met meer dan 435.000 doden. De meeste doden waren kinderen onder de 5 jaar oud. De afgelopen jaren is het aantal malaria gevallen wereldwijd sterk afgenomen. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan vector control; voornamelijk als gevolg van het grootschalig gebruik van klamboes en indoor residuele spuiten (pesticiden) tegen malariamuggen. Echter, de huidige malariacontrole methoden zijn sterk afhankelijk van het gebruik van chemische insecticiden tegen volwassen muggen. Deze methoden staan momenteel onder druk door resistentie van muggen tegen de gebruikte insecticiden. Daarom is er een dringende behoefte aan een effectief ‘Mosquito Control Product’ gericht op resistente muggen en zonder negatieve gevolgen voor het milieu.

In2Care EaveTubes is een nieuw malaria Control Product dat voorkomt dat muggen een huis binnen komen. De EaveTubes dood muggen effectief door het gebruik van In2Care InsecTech®. Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat een vermindering van besmettelijke muggenbeten van > 90% kan worden bereikt door slechts in 70% van alle huizen EaveTubes te installeren. In2Care EaveTubes bieden een goedkoper, efficiënter en veiliger alternatief in vergelijking met indoor residuele spuiten en klamboes.

In2Care Mosquito Trap – voorkomen van dengue, Zika, gele koorts en chikungunya
De wereldwijde incidentie van dengue is dramatisch gegroeid in de afgelopen decennia. Een recente schatting door de WHO geeft 390.000.000 dengue infecties per jaar waarvan 96.000.000 klinisch (medisch behandeld).

Aanvullende feiten:
• Hevige dengue gevallen zijn de belangrijkste oorzaak van ernstige ziekte en overlijden bij kinderen in verschillende Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen.
• Er bestaat geen effectieve behandeling/ vaccinatie voor dengue.
• Dengue preventie en controle is afhankelijk van effectieve vector (Aedes muggen) controlemaatregelen.

Aedes muggen populaties zijn moeilijk te controleren omdat ze hun eieren leggen in zeer kleine broedplaatsen en de volwassen muggen resistent zijn geworden tegen chemische insecticiden. De In2Care Mosquito Trap trekt vrouwtjes Aedes muggen aan en doodt zowel muggenlarven als de volwassenen met nieuwe milieuvriendelijke ingrediënten. Het is de eerste Mosquito Control Tool die het concept van 'autodissemination' succesvol toepast. We zetten de muggen in om broedplaatsen te vinden en deze te besmetten met een milieuvriendelijke larvicide. Dit resulteert in het effectief doden van muggenlarven in broedplaatsen rond de val. Door de In2Care Mosquito Trap op grote schaal uit te rollen in (sub)tropische gebieden, beschermen we mensen tegen muggen overdraagbare ziektes en dragen hierdoor bij aan de wereldwijde volksgezondheid.
Bijdrage aan een betere wereld Global situation: zoals vermeld in bovenstaande paragraaf, is malaria nog steeds een grote last voor de wereld. Het laatste WHO-rapport toonde aan dat de huidige inspanningen mislukken en de daling van malaria gevallen is gestopt. Slechts twee producten zijn momenteel geschikt voor grootschalige malariacontrole: indoor residuele spuiten en slapen onder een insecticide behandeld klamboe. Beide producten vertrouwen volledig op insecticiden. Hierdoor bedreigt insecticide resistentie op dit moment alle vooruitgang die tot nu toe is geboekt. EaveTubes is het enige innovatieve product in de WHO-pijpleiding van nieuwe producten die de huidige resistentie van muggen kan doorbreken.

In2Care EaveTubes
• EaveTubes bieden het hele jaar door bescherming aan het gehele huishouden tegen muggenbeten binnenshuis en de bijbehorende malaria-infectie. Een reductie van 90% van ‘indoor’ bijtende muggen kan worden bereikt met plaatsen van de EaveTubes.
• Inwoners van EaveTubes huizen zien een directe verbetering van de gezondheid, met name als gevolg van een lagere incidentie van malaria.
• EaveTubes verminderen het risico op malaria voor het hele dorp wanneer voldoende dekking (> 70% van de huizen) wordt bereikt. Een > 30% vermindering van malaria incidentie zal optreden binnen 12 maanden na het installeren van EaveTubes. Dit voordeel op regionaal/dorp niveau zal helpen om de armsten van de armen indirect ook te beschermen.
• Regionaal gebruik van EaveTubes zal leiden tot significante reductie in malaria gevallen en aanverwante volksgezondheidskosten voor de lokale overheden
• Nationaal gebruik van EaveTubes zal leiden tot betere gezondheid en voordelen op macro-economische schaal; een afname van de malariarisico's, Disability-Adjusted Life Years (DALY)s, arbeidsverzuim en uitgaven voor behandelingen. De rol van EaveTubes kan hierdoor bijdragen aan een stijging van het BBP en het toerisme.

In2Care Mosquito Trap
Aedes muggen vormen een enorme bedreiging voor de wereldgezondheid. Deze muggen kunnen meer dan 20 dodelijke virale ziekten overbrengen, waaronder dengue, Zika en gele koorts. Deze muggen maken geen onderscheid tussen rijk of arm wanneer ze mensen bijten. Deze soort muggen zal vooral buiten en overdag mensen bijten, waardoor iedereen risico loopt. Tegen veel van deze ziekten is nog geen vaccin beschikbaar (dengue, Zika). Wanneer er wel een vaccin bestaat kunnen grote uitbraken van deze ziektes nog dodelijk zijn (zoals bijvoorbeeld bij gele koorts). Het belangrijkste probleem bij de bestrijding van deze muggen populaties is dat deze muggen soorten gebruik maken van kleine, door de mens gemaakte, containers als broedplaatsen. Deze zijn vaak moeilijk te vinden door personeel van de ongediertebestrijding. De In2Care Mosquito Trap maakt gebruik van de vrouwelijke muggen om een dodelijke doses van larvicide over te dragen naar deze moeilijk te vinden broedplaatsen (auto-disseminatie). Gelijktijdig wordt de vrouwelijke mug binnen enkele dagen gedood, voordat ze in staat is een ziekte over te dragen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wetenschappelijke & technologie - de unieke In2Care technologie
• In2Care InsecTech® is de belangrijkste innovatie. De gepatenteerde insecticide-behandelde elektrostatische netten stellen ons in staat om insecticiden toe te passen in poedervorm op een verticaal oppervlak. Hierdoor bereiken we een hoge insecticide overdracht naar insecten (muggen) bij aanraking.
• Als gevolg van deze unieke In2Care technologie bereiken we een hoge impact op malaria en dengue transmissie. De In2Care technologie is ‘resistance breaking’, wat het verschil kan gaan maken in de wereldwijde strijd tegen muggen overdraagbare ziektes. Zelfs een zeer lage doses van de bestaande en reeds goedgekeurde insecticiden doden resistente muggen.
• De In2Care technologie zorgt voor een effectieve toepassing (auto-disseminatie) van de techniek, die tot nu toe niet is bereikt door andere muggen bestrijdings-tools.

In2Care EaveTubes
• EaveTubes maken gebruik van het specifieke gedrag van malariamuggen die een huis willen binnenkomen via de Eave; de openingen tussen muren en daken van huizen. Het transformeert huizen in een aantrekkelijke val: met behulp van de meest aantrekkelijke geuren mogelijk, de menselijke geur in plaats van het gebruik van dure chemische mengsels;
• EaveTubes kunnen kosteneffectief worden geïnstalleerd op grote schaal in de meeste van de sub-Sahara Afrikaanse huis types en zijn concurrerende qua kosten-baten met andere malaria vector controle tools.

In2Care Mosquito Trap
• De In2Care Mosquito Trap is de eerste commerciële val die auto-disseminatie succesvol exploiteert: zelf-verspreiden van Larvicide door de mug. De Trap maakt gebruik van het unieke gedrag van de Aedes muggen genaamd ‘skip oviposition’: het verdelen van de muggen eieren over meerdere broedplaatsen waardoor larvicide effectief door de vrouwtjes mug wordt overdragen naar meerdere broedplaatsen.
• De In2Care Trap is ook de eerste val die naast een chemisch ook een biologisch pesticide gebruikt om een insect te doden – namelijk een schimmel.

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact