Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Hydraloop Systems BV

Hydraloop

Bedrijfsnaam Hydraloop Systems BV
KvK Nummer 71713190
Website www.hydraloop.nl
Beschrijving onderneming Bij hydraloop systems zetten we ons in om mensen te helpen water en energie te besparen door slimme en betaalbare waterrecycling-systemen aan te bieden.
Naam innovatie Hydraloop
Beschrijving innovatie De Hydraloop is een kant-en-klaar, “click & play/fit&forget", smart en innovatief consumenten product. Het Hydraloop systeem is een bekroond en gecertificeerd grijswaterrecycling systeem dat 85% van al het huishoudelijk water recyclet. Bad, douche en wasmachinewater wordt door het systeem gereinigd. Dit water is schoon, helder en veilig en voldoet aan de hoogste internationale normen. Hiermee kan de toiletten gespoeld, de wasmachine gedraaid en er is water over voor tuin en/of zwembad. Met een Hydraloop systeem bespaar je 45% leidingwater, verminder je 45% riooluitstoot, bespaar je 600 kWh/jaar* energie en verminder je de CO2 uitstoot met 475kg/jaar*.

De Hydraloop heeft een stijlvol ontwerp en innovatieve technologie, die geen gebruik maakt van filters, membranen of chemicaliën. Het systeem is eenvoudig te installeren, zelfreinigend en laag in onderhoud. De Hydraloop is vol automatisch en de smartphone App assisteert om het gebruik van gerecycled water te optimaliseren. Daarnaast is het systeem ook betaalbaar en bieden wij huiseigenaren maar ook woningbouwverenigingen, bedrijfsgebouwen e.d. een eenvoudige oplossing om water, energie en geld te besparen en zo op een eenvoudige manier, zonder in te boeten op comfort of hygiëne, bij te dragen aan een duurzamere wereld. Met onze slimme & betaalbare grijswaterrecyclings producten kan de wereld zich voorbereiden op de toekomst. Het is onze visie dat over 20 jaar tijd geen huis meer gebouwd zal worden zonder grijswaterrecycling systeem, en dat het een standaard item zal zijn, net als een koelkast, oven of wasmachine.
* obv een gezin van 4 personen.
Website innovatie https://www.hydraloop.com/hoe-werkt-het
Noodzaak en belang van deze innovatie Het Hydraloop systeem kan een enorme impact genereren, gezien de waterbesparing, riooluitstoot vermindering, CO2 vermindering en energiebesparing die het levert. Grijs water is goed voor 60% van al ons afvalwater dat in het riool wordt geloosd, maar het is perfect voor recycling en hergebruik in huis. In plaats van dit water meteen te verliezen in het putje, kun je het een extra ‘loop’ geven in je huis en het nogmaals gebruiken. Door 45% minder leidingwater te gebruiken worden de doelstelling van de UNSDG nr 6 beter haalbaar (“water & sanitation for all)”, de infrastructuur van het bestaande leiding netwerk kan dan ook meer woningen voorzien, en in een nieuwbouwwijk kan een kleiner netwerk volstaan. Hetzelfde geld voor de riolering, die met 45% minder belast wordt. Het systeem bespaart ook energie; op 3 manieren en wel in de herfst, winter en voorjaar. 1. Normaliter verlaat het nog warme bad, douche- en wasmachinewater het huis, maar nu blijft het in huis in het Hydraloop systeem en via radiatie wordt de resterende warmte afgegeven aan de omgeving. 2. Bij toilet doorspoeling wordt geen koud leidingwater het huis in gehaald, maar wordt ambient water gebruikt van de Hydraloop. 3. De wasmachine gebruikt Hydraloop water, dat al ambient is van temperatuur. Dit water hoeft nu maar van 20 naar 30/40 graden te worden verwarmd ipv 8/10 graden naar 30/40 graden. In de maanden dat de zonnepanelen weinig tot geen energiebesparing opwekken (herfst, winter en voorjaar) levert de Hydraloop juist veel energiebesparing op (600 kWh/jaar). Het systeem zelf gebruikt maar 200 kWh/jaar, dus de netto energiebesparing is 400 kWh/jaar*.

Voor gebruikers, en dit kunnen consumenten zijn maar ook woningbouwverenigingen, kantoorgebouwen e.d., biedt de Hydraloop waterbesparing, energiebesparing, riooluitstoot vermindering en CO2 footprint vermindering. Hiermee wordt ook geld bespaart. Vandaag de dag is water nog erg goedkoop in Nederland, maar er wordt een stijgende prijs voor leidingwater verwacht en met de energiebesparing erbij zal het systeem zichzelf in de nabije toekomst snel terugverdienen. Aangezien het systeem zelfreinigend is en geen filters e.d. heeft die kunnen verstoppen, is het onderhoud heel erg laag; alleen een jaarlijks preventief onderhoud wordt aangeraden.
* obv een gezin van 4 personen.

Er is een enorme toename in verduurzaming van bestaande woningen door particulieren maar ook o.a. door woningbouwcorporaties, waar naar energiebesparing, waterbesparing en CO2 footprint reductie wordt gezocht. Ook zijn er veel nieuw te bouwen circulaire woonwijken en huizen waar onze systemen in kunnen worden ingebouwd. Bij nieuwbouw en verbouwing is het implementeren van onze systemen eenvoudig. Vanwege de doelstellingen van circulariteit en verduurzaming, ontwikkelingen binnen de wet en regelgeving en problematiek met de huidige waterstanden (bijv. Brabant), is de sociale acceptatie groot, en zal steeds groter worden. Mensen zijn zich steeds meer bewust dat water een schaars(er) goed is en zal worden door nieuwsberichten e.d. Afgelopen zomer was water(schaarste) een hot topic en de awareness van mensen wordt steeds groter. Ook zijn er steeds meer programma’s op internet en TV (bijv. Waterlanders, de Monitor), maar ook recente nieuwsberichten over grondwaterstand en de verzakkingen in vele gebieden in Nederland. Dit alles helpt aan de sociale acceptatie dat water niet meer een vanzelfsprekendheid is, dat ongelimiteerd uit de kraan vloeit. Veel mensen zijn bereid om bij te dragen, mits het leefcomfort niet minder wordt. Een belangrijk aandachtspunt is dat waterbesparende producten subsidiabel zouden moeten worden op de korte en lange termijn. Breaam certificeren is een keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. Hierin past ook een waterbesparend systeem. Naast woningen is de Hydraloop ook inzetbaar in kantoren en scholen e.d.
Bijdrage aan een betere wereld Bevolkingsgroei en klimaatverandering zorgen voor een toenemende vraag naar water. In industrie en landbouw worden al veel aanpassingen gedaan om zuiniger om te gaan met water. In de komende 30 jaar zal de wereldbevolking groeien van 7.8 naar 9.8 miljard. De toename in vraag naar schoon water zal evenredig meegroeien, maar er is of komt niet meer water op onze planeet. Ook is er door vervuiling steeds minder schoon water beschikbaar en mede hierdoor wordt water steeds schaarser en duurder. Vanwege de opwarming van de aarde zal ook de zeespiegel steeds meer stijgen en het grondwater steeds meer verzilten. Dit heeft wederom een enorm effect op het creëren van schoon water voor huishoudelijk gebruik. Kijk naar afgelopen zomer en de problemen die er nu nog steeds zijn, niet alleen in Nederland maar in de hele wereld. Deze problemen zullen alleen maar meer en groter worden.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Bestaande grijswater recycling systemen zijn groot, duur en gebruiken filters en membranen, die verstoppen en vervuilen en dus regelmatig onderhoud nodig hebben. Het zijn technische oplossingen, geen consumenten product. De voordelen van het Hydraloop systeem t.o.v. deze andere systemen zijn:
* Stijlvol design
* Innovatieve technologie
* Eenvoudige installatie
* Klein vloeroppervlak (0.27 m2)
* Geen filters, geen chemicaliën
* Volledig automatisch
* Zelfreinigend systeem
* Onderhoudsarm
* Smartphone App voor optimale benutting van gerecycled water
* Betaalbaar

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact