Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Hoooop BV

Met jouw stem, in jouw taal, naar jouw baan!

Bedrijfsnaam Hoooop BV
KvK Nummer 73807826
Website www.stichtinghoooop.nl
Beschrijving onderneming Hoooop wil investeren in technologische initiatieven die de arbeidsparticipatie vergroten. Investeringen die nu vaak niet gedaan worden, omdat het niet in het profiel zit van belanghebbenden om te pionieren met nieuwe technieken. Stichting Hoooop kan dit wel en doet dit vanuit de volgende visie: Vacatures toegankelijk maken voor anderstaligen en mensen die niet (goed) kunnen lezen of schrijven, met het doel de arbeidsmarkt meer inclusief en breder toegankelijk te maken voor doelgroepen die nu niet bereikt worden of hun weg niet goed weten te vinden op de arbeidsmarkt
Naam innovatie Met jouw stem, in jouw taal, naar jouw baan!
Beschrijving innovatie Met dit initiatief koppelen we meerdere API’s (Application programming interfaces, een verzameling definities op basis waarvan een computerporgramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel) aan de algoritmes van Intelligence Group en de big data van Jobdigger.


Website innovatie www.hoooop.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Veel mensen staan langs de kant van de samenleving, omdat zij niet deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Veel van deze mensen hebben echter wel het arbeidsvermogen om te participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. De taal niet (goed) kunnen lezen of schrijven vormt bij het vinden van een baan één van de grootste barrières. Vooral bij statushouders (vluchtelingen), migranten en laaggeletterden is dit een probleem. Momenteel blijven veel vacatures onvervuld, door een aantrekkende arbeidsmarkt en een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod. Deze vacatures kunnen voor een deel uitstekend ingevuld worden door werkzoekenden uit de genoemde doelgroepen.
Bijdrage aan een betere wereld Het vergroot de inclusie in de wereld en bevorderd de diversiteit. Verder laat het zien dat innovatie niet alleen banen laat verdwijnen, maar ook mensen juist de kans geeft om aan een baan te komen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De webapp, HOOOOP, is uniek in zijn soort en de eerste ter wereld waarmee mensen in hun eigen taal op hun smartphone een baan kunnen “inspreken” en daarna de actuele en regionale vacatures ook in hun voorkeurstaal aangeboden en of voorgelezen krijgen.. De taal- en vertaaltechnologie houdt in dat alle functionaliteiten van de applicatie in de moedertaal van de werkzoekende beschikbaar zijn.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact