Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Energy Essentials Group BV

VERTEX software platform

Bedrijfsnaam Energy Essentials Group BV
KvK Nummer 58192077
Website www.energyessentials.nl
Beschrijving onderneming Energy Essentials, gevestigd in Maastricht, is in 2013 opgericht door drie energie specialisten met competenties op vlak van wiskunde/statistiek, bedrijfskunde en informatiekunde.Op basis van de fundamenten data, proces en statistiek is Energy Essentials in korte tijd uitgegroeid naar een solide onderneming en betrouwbare partner voor energiebedrijven. Energy Essentials heeft het software platform VERTEX ontwikkelt waarmee de complexe afstemming tussen vraag en aanbod wordt geautomatiseerd.
Naam innovatie VERTEX software platform
Beschrijving innovatie Met de VERTEX-suite kunnen marktpartijen de transitie binnen de energiemarkt faciliteren en complexe processen inrichten. Zo biedt VERTEX oplossingen om processen zoals energie inkoop op termijn/spotmarkten, levering, beprijzing, berichtenverkeer, forecasting, balanshandhaving en facturatie te ondersteunen en te automatiseren.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De energiemarkt gaat de komende jaren stormachtige ontwikkelingen doormaken. Er wordt
volop geïnvesteerd in (lokale) duurzame opwekking, slimme meters en smart grids terwijl de bedrijfsmodellen van traditionele spelers steeds meer onder druk komen te staan door onder meer goedkope import vanuit het buitenland (Energiewende in Duitsland) en de uitdaging om duurzame opwek en aanbod van energie af te stemmen op de vraag. Dit vraagt in de toekomst om nog slimmere oplossingen die vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen en nieuwe complexe marktprocessen optimaal faciliteren.
Bijdrage aan een betere wereld Duurzame bronnen zijn lastig te sturen want je kunt het immers niet harder laten waaien of de zon extra laten schijnen als de vraag toeneemt. Het nauwkeurig voorspellen van de energievraag wordt dan ook steeds belangrijker zodat tijdig reservecapaciteit aangestuurd kan worden en intraday (daghandel) posities worden ingenomen. Ook zal een goede beprijzing van de energiecontracten steeds belangrijker worden om de grillen van de markt te ondervangen. In de toekomst zullen ook op consumenten niveau de energieprijzen per uur of dag kunnen verschillen. Aanbieders zullen net als in de telecommarkt flexibel willen beprijzen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Zo zou bv de stroomprijs op bepaalde uren wanneer het aanbod groot is zelfs negatief kunnen worden en op piekmomenten extra duur. Middels stuur algorithmes (moet je een batterij laden, danwel ontladen) en voorspellingsmethodieken (op basis van weersinvloeden ) kan snel een beslissing worden genomen waarbij het netwerk in balans blijft. VERTEX automatiseert deze processen en stelt energiebedrijven in staat om flexibel de benodige wiskundige algorithmes te ontwikkelen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er worden in de energiesector hoge eisen aan betrouwbaarheid en beschikbaarheid gesteld omdat systemen 24x7 beschikbaar moeten zijn. De markt wordt gedomineerd door grote spelers die niet altijd snel kunnen inspelen op nieuwe functionaliteit en het aanpassen van algorithmes is vaak omslachtig en complex. Het VERTEX platform kent een open architectuur en is in korte tijd te implementeren binnen de IT infrastructuur van een energiebedrijf. Nieuwe algorithmes en scripts kunnen flexibel worden ingericht met behulp van statistische software.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact