Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

EZ Factory BV

EZ-GO

Bedrijfsnaam EZ Factory BV
KvK Nummer 69297878
Website https://ezfactory.nl/
Beschrijving onderneming EZ Factory is een SaaS mobile solutions provider met de focus op het leveren van slimme en gebruiksvriendelijke tools voor operators en teamleiders in fabrieken, om hun dagelijkse werk eenvoudiger te maken. Onze applicaties zijn gebouwd op basis van input van operators. Want zij weten als geen ander wat er voor nodig is om je werk goed te doen en liefst elke dag wat beter.
EZ Factory apps helpen mensen in fabrieken om veiliger te werken, een schonere werkomgeving te creëren, veilige kwaliteitsproducten te maken en het rendement van machines te verhogen. De apps maken het voor de operator op dagelijkse basis veel eenvoudiger om machines in optimale condities te houden, afwijkingen direct aan te pakken en verbeterinitiatieven te nemen. Het onontgonnen potentieel van de man of vrouw aan de lijn wordt hiermee benut.
Naam innovatie EZ-GO
Beschrijving innovatie EZ-GO is een applicatie voor productiebedrijven om alles te doen wat nodig is om de machines en werkomgeving in optimale condities te krijgen en houden. Dat gaat o.a. over schoonmaak-, eerstelijns inspectie- en smeertaken. Dit zijn taken die door operators uitgevoerd kunnen worden en waar geen technische dienst voor nodig is. De applicatie is zo visueel ingesteld, dat alles bestaat uit afbeeldingen en video’s. Tekst dient uitsluitend ter ondersteuning van de afbeeldingen. De applicatie is zeer gebruiksvriendelijk en behoeft vrijwel geen uitleg.
De operator weet eindelijk wat hij moet doen, wanneer hij dat moet doen en hoe het te doen middels een direct beschikbare instructie.
Het maakt papieren checklijsten en instructies overbodig en er is een overzicht in de onderhoudshistorie van machines. De rapportages die voortvloeien uit het gebruik van de applicatie door operators, geven het management en werkvloer inzicht in de uitvoer van de verschillende kerntaken en hoe operators handelen bij afwijkingen. Hier kan vervolgens op bijgestuurd worden mocht het nodig zijn, om zo de veiligheid van de mensen, de kwaliteit van het product en de productiviteit van de machines te vergroten.
De productiviteit van de mensen wordt ook sterk vergroot door het digitaal uitvoeren van audits. Waar eerder alles op papier werd genoteerd, daarna werd verwerkt in Excel en gecommuniceerd op whiteboards. Kan nu een audit 3 sneller worden afgerond doordat alles al direct en ter plekke digitaal wordt verwerkt.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Waar vaak het management moeite heeft om de laag eronder aan te sluiten en verbeteringen door te voeren. Staat nu de operator centraal en kan hij/zij direct verbeterring doorvoeren in zijn werkomgeving. Het hoeft dus niet meer top-down te worden geïnitieerd. Maar wordt juist Bottom up gedragen door de operators en zijn collega’s.
De operator is in staat een veilige, schone en hygiënische werkomgeving te creëren, waardoor zij met meer plezier naar het werk gaan en gezonder naar huis gaan. Bedrijven profiteren ervan doordat de prestatie van de fabriek op het gebied van veiligheid, kwaliteit en productiviteit meetbaar vooruit gaat.
Bijdrage aan een betere wereld Er worden in fabrieken dagelijks hele pakken met papier geprint en ingevuld. Dat hoeft niet meer.
De app helpt de operator de verliezen (afvalstromen) te verminderen. Dat is minder verspilling.
Het risico op bedrijfsongevallen neemt sterk af en de kans op kwaliteitsincidenten en daarop volgende terugroepacties ook. Er is dus een sterke impact op persoonlijke gezondheid te verwachten.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er is nog geen enkele app in fabrieken die zo supersimpel en visueel is ingericht dat iedereen, ongeacht opleidingsniveau en taal, ermee aan de slag kan.
Operators trekken de tablet met deze app als het ware uit je handen.
De vraag die vaak ook gesteld wordt door operators is: Hoe komt het, dat een dergelijk simpele app nooit eerder op de markt is gekomen?
Zoals Johan Cruijff al zei: Voetbal is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
Dat geldt ook voor apps: Apps maken is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpele Apps maken Je hebt er zo één gemaakt, maar het is niet eenvoudig om een app te maken die doet wat ie moet doen en simpel en intuïtief in gebruik is.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact