Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

EVAnet BV

Nano Hub/bushalte 2.0

Bedrijfsnaam EVAnet BV
KvK Nummer 67704999
Website www.evanet.nl
Beschrijving onderneming EVAnet transformeert bushaltes naar aantrekkelijke mobiliteitshubs waar personenmobiliteit wordt gecombineerd met de logistiek van pakketten in slimme pakketkluizen (Nano Hubs) en additionele services. Denk aan zelfreinigende toiletten van Sanitronics en andere - lokaal gewenste -voorzieningen. Met de applicatie Izipack herdefinieert EVAnet de logistieke keten voor het duurzaam leveren van pakketten waar en wanneer een begingebruiker/consument dit wil.
Naam innovatie Nano Hub/bushalte 2.0
Beschrijving innovatie Reizen van en naar je huis en het ontvangen/verzenden van pakketten zijn dagelijkse handelingen die de komende jaren sterk gaan veranderen. Mobility As A Service (MAAS) wordt de nieuwe standaard. EVAnet verhoogt het serviceniveau bij mobility hubs. Daarnaast geeft EVAnet de mogelijkheid om 24/7 op knooppunten tijdens je reis of op loopafstand van je huis een pakket op te halen of retour te zenden. Dit gebeurt met de applicatie Izipack waarbij het mogelijk is om pakketten te bufferen en gebundeld te laten leveren in een slimme pakketkluis/Nano Hub of op een zelfgekozen tijdstip in de avond aan de deur door Fietskoeriers.nl. De besparing door het leveren in Nano Hubs vormt de basis van de financiering voor de extra handling bij de overslag bij Micro- en Nano Hubs.
Website innovatie zie www.evanet.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Deze innovatie heeft impact op de sectoren personenmobiliteit en logistiek. Beide sectoren moeten de komende jaren slimmer omgaan met de bestaande infrastructuur en de schaarse openbare ruimte die beide sectoren met elkaar delen. EVAnet draagt bij aan een hogere servicebeleving binnen MAAS, maakt een ‘multiplier’ van het gebruik van bestaande objecten en zorgt voor een drastisch vermindering van het aantal voertuigbewegingen in woongebieden. EVAnet faciliteert een ‘whitelabel’ nutsvoorziening voor pakkettenlogistiek waarbij samenwerking voorop staat en de begingebruiker als klant daadwerkelijk weer bovenaan de keten wordt geplaatst.
Bijdrage aan een betere wereld De sterke groei van E-commerce maakt dat het huidige systeem van leveren aan de deur niet langer houdbaar is. Dagelijks rijden vele bestelbussen door woonwijken en binnensteden. Dit leidt tot congestie, overlast, onnodige CO2 uitstoot en een gevaar voor de verkeersveiligheid. Uitgangspunt van EVAnet is dat first- en lastmile pakketbelevering een nutsvoorziening is op loopafstand van huis of werk. 70% van de standaardpakketten kunnen in een slimme pakketkluis/Nano Hub worden geleverd aan de randen van de dag. Overdag hoeft er dan geen bestelbus meer te rijden voor standaardpakketten. Eventuele leveringen aan huis gebeuren dan in de avond (als mensen thuis zijn) door de vrachtfietsen van Fietskoeriers.nl
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel EVAnet bevordert duurzame personenmobiliteit en pakketbezorging door samenwerking in en tussen ketens die tot nu toe autonoom opereerden. Daarnaast activeert EVAnet ook bewoners en ondernemers om zelf de last- en first mile bezorging van pakketten ter hand te nemen en te verduurzamen. Niet alleen door de applicatie Izipack, maar ook door oprichting van lokale coöperaties voor pakketkluizen en abonnementen voor gebundelde bezorging van pakketten van verschillende webshops op één moment naar keuze. Tenslotte is de consument met de applicatie Izipack ‘in control’ over de levering van spullen en niet langer slaaf van track & trace.

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact