Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Daza Opticare BV

Daza Bedscan

Bedrijfsnaam Daza Opticare BV
KvK Nummer 20094917
Website www.daza.nl
Beschrijving onderneming Daza Opticare b.v. is een bedrijf wat elektronische producten ontwikkelt en produceert voor de gezondheidszorg. Het bedrijf is medio 2000 opgericht door Carlo Danen en Wim van der Zande om een concrete oplossing te bieden voor jaarlijks oplopende aantal valincidenten met ouderen. Aangemoedigd door de goede resultaten, de erkenning vanuit de zorgsector én diverse prijzen die het systeem in de wacht sleepte, is Daza inmiddels uitgegroeid tot marktleider. Wanneer het gaat om het voorkomen of detecteren van gevaarlijke situaties voor (dementerende) ouderen, bent u bij Daza aan het goede adres. Preventie kan onnodig leed besparen bij alle betrokkenen. Daar blijven we ons voor inzetten!
Naam innovatie Daza Bedscan
Beschrijving innovatie De Bedscan is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van sensoren voor de zorg. De draadloze Bedscan werkt op basis van warmte. Met behulp van deze warmte maakt de scan, die aan het voeteneind van het bed wordt geklemd, een "beeld" van de omgeving en het bed. Met behulp van slimme algoritmes kan de scan vervolgens hele specifieke situaties zeer betrouwbaar detecteren:
1. De bewoner gaat rechtop zitten
2. De bewoner gaat op de rand van het bed zitten
3. De bewoner verlaat het bed
4. De bewoner verlaat het bed en is binnen een bepaalde ingestelde tijd niet terug
Website innovatie www.daza.nl/bedscan
Noodzaak en belang van deze innovatie Met name in de langdurige zorg voor mensen met dementie krijgen zorgorganisaties te maken met bewoners die veel in beweging zijn.

Er zijn verschillende oplossingen om deze bewoners te monitoren, bijvoorbeeld via enkelvoudige bewegingssensoren. Echter een terugkerend probleem bij de inzet van veel van deze enkelvoudige bewegingssensoren, is dat er vaak ook bewegingen worden gedetecteerd die niet van de bewoner zelf zijn. Denk aan bezoek, het vallen van een boek of het verzorgende personeel zelf dat door een sensor heen loopt. Het verzorgend personeel, dat bij een melding altijd een fysieke controle uit moet voeren, loopt hierbij vaak tegen valse alarmen aan. Daardoor neemt de werkdruk toe, ontstaat er ‘alarmmoeheid’ en wordt de urgentie van het adequaat en snel reageren gevoelsmatig steeds lager. Tevens worden bij deze ‘valse’ controles de bewoners vaak onaangekondigd gestoord in hun slaap, waardoor hun nachtrust verstoord wordt. Dit kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de zorg voor deze specifieke groep bewoners.

Daza heeft met de Bedscan de oplossing gecreëerd waardoor mensen op een humane manier kunnen worden beschermd en
de zorgverlener efficiënter zijn of haar werk kan uitvoeren. Het systeem kan meerdere potentieel gevaarlijke situaties herkennen en kan per cliënt worden ingesteld. De zorg bepaalt wanneer er gealarmeerd wordt.
Bijdrage aan een betere wereld Voor zowel de bewoners als voor de verzorgenden is de afname van het aantal nachtelijke controles een zeer positieve
ontwikkeling. Zo kunnen bewoners met meer bewegingsvrijheid en privacy van hun oude dag genieten en kan het verzorgend personeel hun werk efficiënter en plezieriger uitvoeren.

Daarnaast maakt het product het mogelijk om fixaties te beperken en zelfs uit te sluiten. En draagt het bij in het verminderen van het aantal valincidenten.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De Bedscan, ontwikkeld in samenwerking met verplegend personeel, maakt geen gebruik van een sensor op de vloer, maar staat aan het voeteneind van het bed en detecteert enkel bewegingen op en aan het bed. Hierdoor wordt bij nachtelijke controles van het verzorgend personeel, die per protocol zijn vastgelegd in het beleid van iedere instelling, de kans op valse meldingen met tot 88% gereduceerd.

Het verschil met enkelvoudige bewegingssensoren zit hem in de mate van gedefinieerd alarmeren. De scan is in te stellen op bovenstaande vier situaties die veelvoorkomend zijn bij zorgorganisaties (zowel in verpleeg als ziekenhuizen), en dan met name ouderen met dementie. Zo kan er voor iedere bewoner een passend profiel worden aangemaakt. Met de hogere zorgvraag, het toenemende aantal ouderen met dementie en het risico van alarmmoeheid op de loer, is er veel behoefte aan specifiekere informatie. Verpleegkundigen en verzorgenden willen meer grip en zicht op bewoners, zonder hun privacy of bewegingsvrijheid in te perken .

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact