Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

ConnectFoamCare

Deqpress smart matras

Bedrijfsnaam ConnectFoamCare
KvK Nummer 68245327
Website www.connectfoamcare.nl
Beschrijving onderneming Connectfoamcare is een bedrijf dat smartproducten voor de zorgmarkt ontwikkelt en produceert. door de slimme hulpmiddelen wordt de werkdruk van de zorgprofessional verminderd en komt er meer inzicht om efficiente zorg te kunnen verlenen.
Naam innovatie Deqpress smart matras
Beschrijving innovatie Een slimme matras waarbij er door gebruik van sensoren op basis van lichttechniek gemeten wordt of iemand in of uit bed is (dwaaldetectie binnen de ouderenzorg).
Tegelijk meet het Deqpress smart matras hoe lang iemand in dezelfde houding blijft liggen. Op deze manier kan op het juiste tijdstip wisselligging worden toegepast om decubitus( doorlig-
wonden) te voorkomen.
Website innovatie www.connectfoamcare.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Impact op de zorgmarkt ( ouderenzorg)
Het geeft de zorgprofessional beduidend minder werkdruk t.o.v. conventionele methodes.
Minder administratie door de managementinformatie die automatisch opgeslagen wordt.
Meer tijd voor cliƫntgerichte hulp en borgen van verantwoordelijkheden.
Door de sterke toename van de vergrijzende markt biedt dit matras een oplossing voor de zorg Overdag en zeker ook voor de nachtdiensten.
De bewoner zelf ervaart meer privacy, en meer thuisgevoel
Bijdrage aan een betere wereld Gezien de enorme toename van oudere mensen de komende jaren en de budgetten die steeds meer onder druk komen te staan, ziet men een tekort aan zorg professionals komen en de werkdruk zal meer en meer toenemen. Het Deqpress smart matras geeft de oudere medemens de rust terug waar ze recht op hebben en biedt veiligheid voor deze doelgroep. Samen met een Smart bed en Smart stoel zal het systeem in 2019 verder worden uitgebreid en biedt het complete systeem nog meer veiligheid en geborgenheid voor de bewoner terwijl de zorgprofessional minder werkdruk ervaart en de juiste inzichten verkrijgt.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De gedachte is uitermate origineel. De sensoren op licht techniek zijn voor het eerst toegepast in een matras. De uitbreiding met een smart bed en smart stoel in 2019 maakt het eerste ecosysteem wat in Nederland bekend is. Door de data die gegenereerd wordt uit diverse hulpmiddelen kunnen er analyses gemaakt worden en kan een trend herkend worden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact