Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Cellvation BV

Cellvation

Bedrijfsnaam Cellvation BV
KvK Nummer 71439528
Website www.cell-vation.com
Beschrijving onderneming Cellvation BV produceert duurzame cellulose-grondstof uit rioolwater voor de bouw en chemie. In het ontwikkelde winnings- en productieproces wordt toiletpapier uit rioolwater teruggewonnen en omgezet in een hoogwaardige cellulosegrondstof Recell®.
Naam innovatie Cellvation
Beschrijving innovatie De Cellvation innovatie wint wc-papier terug uit de rioolwaterzuivering en werkt dit in verschillende stappen op tot een hoogwaardige en veilige cellulosegrondstof (genaamd Recell®). Deze cellulose grondstof wordt toegepast in o.a. fietspaden, wegen, bloempotten, gevelelementen en duurzame chemicaliën.
Website innovatie https://www.cell-vation.com/cellvation-p...
Noodzaak en belang van deze innovatie De innovatie heeft een impact op meerdere vlakken. Zo wordt de rioolwaterzuivering efficiënter en duurzamer. Doordat het wc-papier uit een rioolwaterzuivering wordt teruggewonnen wordt minder rioolslib geproduceerd. Dit zorgt ervoor dat de capaciteit van de rioolwaterzuivering toeneemt, het energieverbruik lager is en de slibverwerkingskosten afnemen. Alleen al in Nederland kan 180.000 ton wc-papier per jaar worden gerecycled.

Met Cellvation wordt een grondstof (cellulose) gerecycled die anders verloren was gegaan (verbrand). Deze cellulosegrondstof is breed inzetbaar en duurzaam en draagt zo bij aan de verduurzaming van de sectoren bouw en chemie in Nederland. Per ton Recell® wordt er 2 ton CO2 bespaard en hoeven minder bomen te worden gekapt!

Kortom: een afvalstof wordt met Cellvation weer grondstof en daarmee wordt een kost een opbrengst. Bovendien wordt een significante hoeveelheid CO2-uitstoot (eq) vermeden.
Bijdrage aan een betere wereld Zie voorgaande antwoord.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Cellvation is de eerste partij in de wereld die wc-papier terug wint uit de rioolwaterzuivering en dit opwerkt tot een marktrijp product dat tevens wordt toegepast in de bouw en de chemie. Uniek aan Cellvation is dat zowel het proces voor recycling van cellulose uit rioolwater als ook de markt voor gerecycled toiletpapier is ontwikkeld.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact