Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Publieksprijs

Boardroom Rebels BV

Boardroom Rebels

Bedrijfsnaam Boardroom Rebels BV
KvK Nummer 71727329
Website www.boardroomrebels.nl
Beschrijving onderneming Boardroom Rebels helpt organisaties profiteren van de inzichten en feedback van de nieuwe generatie; want jongeren van nu zijn de klanten en medewerkers van morgen. Dit doen we door deze frisse denkers te verbinden aan organisaties. Zij brengen nieuwe ideeën geven waardevolle feedback. Dit vergroot het aanpassingsvermogen en helpt organisaties goed onderbouwd keuzes te maken wanneer verandering en vernieuwing nodig is.
Naam innovatie Boardroom Rebels
Beschrijving innovatie Boardroom Rebels is uniek. Wij geloven dat organisaties veel baat hebben bij feedback van de klanten en medewerkers van morgen. De wereld verandert in rap tempo en het grootste deel van de beslissers in organisatie is 50 jaar of ouder. Natuurlijk kunnen wij organisaties vertellen wat ze moeten doen om die doelgroep te bereiken of te binden, maar voor ons is het vooral belangrijk om juist die organisaties te laten profiteren van de inzichten en de feedback van die doelgroep zelf. Dat doen we door in gesprek te gaan mét deze doelgroep in plaats van over deze doelgroep. In de vorm van feedbacksessies, onderzoek, brainstorms en jongerenraden, maar ook door met videoreviews vast te leggen wat de beleving is bij online kanalen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Door organisaties te laten profiteren van de inzichten van jongeren vergroten bedrijven hun aanpassingsvermogen en daarmee de kans op duurzaam succes. Nieuwe doelgroepen worden beter bereikt en beter begrepen. Tegelijkertijd worden jongeren op jonge leeftijd betrokken bij reële organisatievragen en daarmee beter voorbereid op studie- en/of beroepskeuze.
Bijdrage aan een betere wereld Door het verkleinen van de ‘gap’ tussen huidige beslissers en nieuwe generaties vergroten organisaties hun aanpassingsvermogen. Er ontstaat meer diversiteit in denken over nieuwe oplossingen, en door de dienstverlening van Boardroom Rebels zijn jongeren in de gelegenheid om voor hen relevante vragen en thema’s te adresseren bij (grote) organisaties.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wij kennen geen vergelijkbare dienstverlening. Er zijn wel diverse bureaus voor jongerenmarketing, maar deze zijn gericht op het informeren van organisaties. Boardroom Rebels draait dat om en stelt de jongeren (16-24) zelf centraal in de dienstverlening. Naast jongerenmarketing zijn er ook enkele (educatieve) projecten en stichtingen die gericht zijn op scholieren, voornamelijk om de afstand tussen scholing en bedrijfsleven te verkleinen. Dit zijn bijvoorbeeld JINC en Kidsconsulting. Deze diensten zijn aanvullend op de diensten van Boardroom Rebels, en niet concurrerend.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact