Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

BioscienZ

"Cellular Agriculture" gebruik makend van de schimmels

Bedrijfsnaam BioscienZ
KvK Nummer 52137015
Website www.bioscienz.nl
Beschrijving onderneming Technologie ontwikkelingsbedrijf, actief in de ontwikkeling van nieuwe biotechnologische processen voor de productie van levensmiddelen zonder gebruik te maken van dieren en het telen van gewassen zonder gebruik te maken van chemicaliën.
Naam innovatie Cellular Agriculture gebruik makend van de schimmels
Beschrijving innovatie We hebben fermentatieplatforms ontwikkeld voor de productie van dierlijke eiwitten zonder gebruik te maken van dieren. Deze technologie heeft geleid tot doorbraak op gebied tot het produceren van melk zonder koeien en kippeneiwit zonder kippen. De eerste licenties van deze technologie zijn verkocht.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De impact op klimaat en milieu zijn enorm. Door gebruik te maken van de zgn. cellular agriculture zijn de opbrengsten van melkeiwitten per hectare een factor 7 groter dan met koeien en de opbrengst van kippenei-eiwit per hectare zelfs een factor 20.
Bijdrage aan een betere wereld De wereld voedselvoorziening voor 9-10 miljard mensen in 2050 wordt door deze uitvinding veel gemakkelijker haalbaar zonder grote klimaatissues, en zonder druk op antibiotica gebruik, resistente bacteriën, mestoverschotten, dierenleed.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Is nieuw voor de wereld. Niemand was tot voor kort in staat met schimmels deze eiwitten te produceren en omdat schimmels een 10x hogere opbrengst hebben per kg suiker dan gisten en bacteriën is deze technologie disruptive.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact