Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Bio Bound BV

Bio Bound

Bedrijfsnaam Bio Bound BV
KvK Nummer 66311020
Website www.biobound.nl
Beschrijving onderneming Bio Bound maakt circulaire, biobased betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte. We richten ons hierbij op duurzaamheid door circulair beton te produceren met als toevoeging natuurlijke vezels als wapening of vulstof. Deze vastlegging van CO2 levert een bijdrage aan het verlagen van emissies.
Naam innovatie Bio Bound
Beschrijving innovatie Bio Bound maakt circulaire, biobased betonproducten voor de inrichting van de openbare ruimte. We maken deze producten met gerecycled olifantsgras (miscanthus) en betonpuingranulaat (van zand- tot grindfractie). In ons biobased prefab beton gebruiken we circa een halve m³ los gestorte miscanthus (olifantsgras) per m³ beton. Miscanthus is een grassoort die o.a. wordt geteeld in de directe omgeving van Schiphol en is bedoeld om ganzen op een diervriendelijke manier te weren van de start- en landingsbanen. Miscanthus is een eenjarig gewas, dat elk jaar wordt afgemaaid. Van deze restproducten maken wij hoogwaardige producten voor de inrichting van de stedelijke ruimte zoals straatmeubilair, parkbanden, tegels en trappen, maar ook grote verhardingsplaten voor wandel- en fietspaden en rotondes.
Door de circulaire, biobased samenstelling is de footprint van Bio Bound prefab betonproducten de helft lager dan die van traditionele betonproducten. Dit komt door de combinatie van een uitgekiend betonrecept, hergebruik van reststoffen zoals betonpuingranulaat en olifantsgras. De plant neemt tijdens de groei CO2 op uit de lucht en verwerkt deze in combinatie met water naar stengels en blad. Deze opgenomen CO2 wordt voor langere tijd in het beton vastgelegd. Deze milieuscore is onderbouwd in 2 geaccrediteerde levenscyclusanalyses, waarmee wij zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase.
Voordelen m.b.t. circulariteit en klimaatverandering:
• Oneindige herbruikbaarheid (dus niet alleen duurzaam maar écht circulair)
• Geaccrediteerde MKI waarde per m3 prefab betonproducten: € 6,05
Dit betekent:
o Lage milieubelasting: 57 % minder milieubelastend dan normale prefab betonproducten
o CO2 reductie: 127 kg per m3 beton
• Geaccrediteerde MKI waarden per m3 stenen, banden en tegels:
o Betonstraatstenen € 9,09
o Tegels € 9,0
o Trottoirbanden € 8,59
• Waardebehoud van grondstoffen
• Hoogwaardige producten met zeer lange levensduur
Bio Bound Take Back System
Conform de circulaire gedachte neemt Bio Bound de door haar geleverde producten aan het einde van hun levensduur (bepaald door de klant) terug en zorgt ervoor dat ze verwerkt worden tot nieuwe Bio Bound betonproducten of in andere recyclinginitiatieven gebruikt worden. Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen doen we samen met onze klanten al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De bouwsector is een traditionele, behoudende sector. Bio Bound zet in op de nieuwe standaard en biedt een uitstekend alternatief waarmee de infrastructuur kan worden aangelegd/openbare ruimte kan worden ingericht op dezelfde manier maar met materialen met een veel lagere impact op onze planeet en onze leefomgeving. Door het bieden van alternatieven ontstaat er beweging in de sector. Opdrachtgevers tonen interesse en beginnen met omdenken. Dit uit zich bijvoorbeeld in proefprojecten en aanbestedingen waarbij de prijs niet meer het enige of niet meer het belangrijkste criterium is. Dit stimuleert weer de aannemersbedrijven die het werk uitvoeren om producten aan te bieden die duurzamer zijn en minder impact hebben op het milieu.
Dit alles heeft weer een positieve uitwerking in onze maatschappij. Ook hier geldt dat naast bewustwording het beschikbaar zijn van alternatieven aanzet tot gedragsverandering. Bovendien wordt ons land prachtig en doeltreffend ingericht en wordt er direct iets gedaan om klimaatverandering en uitputting van de aarde tegen te gaan.
Bijdrage aan een betere wereld Klimaatverandering en uitputting van de aarde zijn de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken voor alle mensen op deze wereld.
Door met afvalstoffen Bio Bound producten te maken en aan het einde van de levenscyclus de gebruikte betonproducten weer terug te nemen doen we samen met onze klanten al het mogelijke om tot een gesloten kringloopproces (van productie naar gebruik en weer terug) te komen.
Daarnaast is door de circulaire, biobased samenstelling de footprint van Bio Bound producten de helft lager dan die van traditionele prefab betonproducten. Dit komt door de combinatie van een uitgekiend betonrecept, hergebruik van reststoffen zoals betonpuingranulaat en olifantsgras. De door plant opgenomen CO2 wordt voor zeer lange tijd (één levenscyclus is 50 jaar) in het beton vastgelegd.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De circulaire, biobased betonproducten van Bio Bound zijn innovatief, nieuw en origineel. Bio Bound is bedenker en vooralsnog het enige bedrijf in Nederland dat deze producten op deze wijze maakt. Het terugnemen van de Bio Bound producten aan het einde van levenscyclus (Take back System) is ook volledig nieuw in de branche.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact