Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Batteryspray

De Batteryspray werkmethode

Bedrijfsnaam Batteryspray
KvK Nummer 59477512
Website www.batteryspray.com
Beschrijving onderneming Uitvinder en producent van producten en equipment t.b.v. het veilig en efficiënter saneren van asbesthoudende flenspakkingen.
Naam innovatie De Batteryspray werkmethode
Beschrijving innovatie Met de Batteryspray werkmethode, een combinatie van een gepatenteerde spraymachine in combinatie met een wetting agent (beiden in eigen beheer ontwikkeld) kunnen asbesthoudende flenspakkingen veilig, efficiënter en voordeliger worden gesaneerd.
Website innovatie https://www.youtube.com/results?search_q...
Noodzaak en belang van deze innovatie In de industrie betekent het toepassen van de Batteryspray methode winst in het veilig, sneller en goedkoper saneren van asbesthoudende pakkingen. De Batteryspray methode levert winst op in tijd, geld, personeelsinzet. In vergelijking: het verwijderen van 1 asbesthoudende flenspakking per dag levert met de Batteryspray werkmethode jaarlijkse een voordeel van gemiddeld € 600.000,-- t.o.v. de conventionele verwijderingsmethodiek. De sanering van asbesthoudende pakkingen valt met de Batteryspray methode niet langer onder de condities van een risicoklasse 2, maar onder de condities van risicoklasse 1.
Bijdrage aan een betere wereld Met de Batteryspray methode is het mogelijk om in de industrie nog sneller in een asbestvrije omgeving te kunnen werken. De Batteryspray methode is een grondig geteste bronmaatregel waarbij de vezelemissie aantoonbaar aanzienlijk wordt verlaagd.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De combinatie van de door Batteryspray ontwikkelde Spuittechniek & Product = Veilig & Efficiënt Saneren. Het is de eerste en enige innovatieve bronmaatregel die ooit is opgenomen in de SMA-rt (Stoffen Manager Asbest Risico Techniek) t.o.v. conventionele asbestverwijderingstechnieken. Dankzij deze methode kunnen asbesthoudende pakkingen nu ook worden verwijderd door het eigen maintenance personeel en is men niet meer afhankelijk van SC530 gecertificeerde bedrijven.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact