Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

BGW Advies

BGW Well Work Dashboard

Bedrijfsnaam BGW Advies
KvK Nummer 71170383
Website www.bgwadvies.nl
Beschrijving onderneming BGW Advies is een adviesbureau op het gebied van arbeidsomstandigheden met specialiteit het binnenmilieu. Het binnenmilieu speelt een grote rol in het creëren van goede arbeidsomstandigheden bij kantoorwerkzaamheden. Om een goed binnenmilieu te kunnen realiseren heeft BGW Advies een klachtenregistratiesysteem ontwikkeld voor binnenmilieu gerelateerde klachten. Het systeem is daarnaast bedoeld om de werkzaamheden van de preventiemedewerker te stroomlijnen en te ondersteunen.
Naam innovatie BGW Well Work Dashboard
Beschrijving innovatie Het Well Work Dashboard is een webbased database toepassing, waarmee een preventiemedewerker of facilitair manager de gemelde binnenmilieuklachten, ongevallen en maatregelen vanuit de RI&E kan registreren en beheren. Het unieke element van de innovatie is het feit dat deze gerichte oplossingen biedt om de gemelde binnenmilieuklachten te verklaren of verder te onderzoeken.
Website innovatie http://www.bgwadvies.nl/Diensten/
Noodzaak en belang van deze innovatie De vastgoedsector investeert de laatste jaren steeds meer geld in het creëren van Gezonde gebouwen. Om het effect van deze investeringen te kunnen meten kan het BGW Well Work Dashboard ingezet worden. Hiermee kan zonder de gebruikers te beïnvloeden het effect van het binnenklimaat op het welzijn van de gebruikers gemeten worden.
Bijdrage aan een betere wereld De mens besteed een groot deel van zijn leven op zijn werkplek. Door ervoor te zorgen dat dit deel van zijn leven prettig ervaren wordt, zal dit een positieve invloed hebben op het totale welzijn van de werkende mens.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het BGW Well Work Dashboard is op dit moment het enige in zijn soort.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact