Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Publieksprijs

Arkom Windpower BV

TULYP wind

Bedrijfsnaam Arkom Windpower BV
KvK Nummer 70980012
Website www.tulypwind.nl
Beschrijving onderneming Arkom Windpower is opgericht door ervaren professionals uit de bouw en infra hoek. Arkom ontwikkelt de TULYP windmolen die maatschappelijk acceptabel is en daarbij beter inpasbaar is in het huidige landschap.
Naam innovatie TULYP wind
Beschrijving innovatie Met de ambitie in Nederland en in de rest van de wereld om de uitstoot te verminderen, is er vraag naar alle duurzame energiebronnen. Met windenergie opgewekt op land, kan meer dan 50% van de Nederlandse huishoudens van stroom worden voorzien. Echter de ruimte op land is schaars en er stranden veel projecten voor traditionele windturbines omdat niemand die in zijn achtertuin wil.

TULYP Wind is economisch rendabeler dan zonne-energie, en beter inpasbaar dan de traditionele (grote) windturbines. Door een betere acceptatie, Dutch Design en minder (milieu) effecten (geluid, slagschaduw, horizon invulling, radar reflectie), zal de TULYP windmolen inpasbaar zijn waar traditionele windoplossingen stranden en/of niet mogelijk zijn.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Door een samenwerking met expert partijen, als TNO (ECN), TU Delft en Pontis Engineering, heeft Arkom Windpower B.V. een solide basis gelegd voor de innovatie. In het ontwerp is sterke focus gelegd op het verminderen van onderhoud, waardoor de windturbine lage operationele kosten zal hebben. Door stapsgewijs TULYP molens te plaatsen, kunnen burgers, (familie) bedrijven, overheden (zoals waterschappen) en ontwikkelaars werken aan hun eigen energie transitie. Doordat Arkom beoogt een flexibel eenvoudig platform te bouwen, zodat lokale ondernemers / bedrijven / instituten die een TULYP aanschaffen ook kunnen bijdragen tijdens de ontwikkeling, plaatsing of onderhoud.
Bijdrage aan een betere wereld De TULYP geeft burgers en bedrijven, in binnen en buitenland, de mogelijkheid om in combinatie met andere duurzame energiebronnen, zelfvoorzienend te worden. Schone en betaalbare energie is 1 van 'sustainable development goals' die door de United Nations is bepaald. In Nederland is de energie dekking hoog, maar in landen om ons heen en verder weg, is dekking minder en loont het om door middel van wind energie decentraal energie op te wekken ('achter de meter'). Indien het stroomnetwerk achterwege is, of te ver voor een uitbreiding, kan gewerkt worden in beschikbare een microgrid oplossingen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Middel grote verticale as wind turbines, zoals de TULYP300, hebben door beschikbaarheid van nieuwe materiaalsoorten, een verbeterslag kunnen maken waardoor uiteindelijk een goede kWh kostprijs geboden kan worden als onderdeel van de business case. In het verleden is vaak gewerkt met metaal (aluminium), maar het huidig beschikbare composiet is vele malen geschikter. Dat materiaal wordt nu gebruikt bij de ontwikkeling van de TULYP.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact