Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

AppAtSchool

Twee onderwijsapps: Onderwijsbegeleiding tijdens stage: eLO@School Procesoptimalisatie en datacollectie (i.e. examinering met handtekeningen, verzamelen stagegegevens etc.): eSO@School Hiernaast wordt een mbo platform aangeboden waarmee de docent zelf in staat is om de app(s) in te richten en de voortgang te monitoren.

Bedrijfsnaam AppAtSchool
KvK Nummer 60257911
Website www.appatschool.com
Beschrijving onderneming AppAtSchool brengt het mbo-onderwijs dichterbij het bedrijfsleven door middel van twee onderwijsapps (communicatie en logistieke processen) die gedurende de stage worden gebruikt door zowel de studenten, docenten als de praktijkopleiders van de leerbedrijven. In onze woorden heet dit de gouden driehoek; het bedrijfsleven, de onderwijsinstelling en de student staan hierin centraal.
De arbeidsmarkt ervaart namelijk twee hoofdproblemen; ten eerste, er is een tekort aan arbeidskracht (en stagiaires) en ten tweede de kennis van studenten sluit onvoldoende aan bij de vraag van de werkgevers.
AppAtSchool verbindt praktijkopleiders, studenten en docenten met elkaar via de mobiele telefoon die als het als ‘afstandsbediening’ van het onderwijs fungeert. De begeleiding en bewijslast van het stageproces wordt hierdoor geheel gedigitaliseerd. Hierdoor wordt (i) de kwaliteit en de efficiency van het onderwijs verbetert en (ii) het contact en de betrokkenheid van leerbedrijven vergroot. Docenten zijn in staat realtime studenten te begeleiden op afstand. Dit zorgt ervoor dat er realtime feedback gegeven kan worden en het lesmateriaal verdiept en verbreedt kan worden (i.e. lesstof sluit hierdoor beter aan op de vraag van het bedrijfsleven). Daarnaast worden vroegtijdig schoolverlaters eerder opgemerkt en ziet de docent eerder wanneer er een mismatch is tussen student en leerbedrijf.
De onderwijsinspectie was lovend over de app(s), met name over de borging van het gehele stageproces. Zij gaven daarnaast een positief advies m.b.t. de onderwijskwaliteit en leerrendement.
Naam innovatie Twee onderwijsapps: Onderwijsbegeleiding tijdens stage: eLO@School Procesoptimalisatie en datacollectie (i.e. examinering met handtekeningen, verzamelen stagegegevens etc.): eSO@School Hiernaast wordt een mbo platform aangeboden waarmee de docent zelf in staat is om de app(s) in te richten en de voortgang te monitoren.
Beschrijving innovatie Op dit moment krijgen studenten nog veel papierwerk mee tijdens stage, denk aan stageopdrachten, overeenkomsten en andere formulieren. AppAtSchool digitaliseert het gehele stageproces via mobiele toepassingen. Hierdoor wordt het stageproces beter geborgd dan voorheen. Tegelijkertijd wordt hierdoor papier bespaard.
De ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan snel, maar innovatie in het onderwijs blijft achter door de conservatieve structuur en de strikte wet- en regelgeving. D.m.v. het gebruik van de apps wordt er bewustwording van de achterstand gecreëerd bij de onderwijsinstelling. Als gevolg wordt het onderwijs omgegooid en wordt het lesmateriaal veranderd met behulp van het bedrijfsleven en kunnen opdrachten beter toegespitst worden op de ontwikkelingen van een desbetreffende sector/leerbedrijf. Hierdoor wordt persoonlijk leren werkelijkheid en wordt er een stap gezet richting het verkleinen van het gat tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarnaast leren zowel docenten als studenten digitale 21ste eeuw vaardigheden door het gebruik van de apps waarin foto’s, video’s, tekst en spraakberichten verzonden kunnen worden. Dit verkleint de achterstand in het gebruik van digitale middelen tussen docenten en studenten.
Website innovatie https://www.youtube.com/watch?v=BE1ParUx...
Noodzaak en belang van deze innovatie Het onderstaande voorbeeld laat de maatschappelijke relevantie zien a.d.h.v. een gebruikerscase op Urk. De visserij is belangrijk voor Nederland, maar normen en waarden worden vaak generatie op generatie overgebracht. Onderwijsinstellingen ervaren moeilijkheden, omdat deze jongeren geen belang hebben bij een diploma; er is een baangarantie omdat de hele familie in de visserij zit. Er is dus een specifieke vorm van onderwijs nodig om visserijstudenten te motiveren. Communicatie en begeleiding tijdens de stage bij de Visserij is daarnaast lastig, omdat studenten een aantal weken op zee zitten. Door de app(s) is het contact en de begeleiding tijdens de stage verbeterd. Volgens de directeur van de vestiging: “Het is een win-win situatie, want de studenten hebben er belangstelling voor én het is mogelijk om als docent te communiceren met de student. Je kunt rechtstreeks, zelfs bijna real-time feedback geven aan de student." En volgens een docent Visserij:
“We kunnen de jongens via de app maatschappelijke verantwoordelijkheid bijbrengen.” Schippers hebben namelijk een grote verantwoordelijk bij het besturen van een schip. D.m.v. de app kunnen de docenten de studenten een stukje algemene ontwikkeling en bewustzijn bijbrengen. Dit was voorheen niet mogelijk met een boek dat nooit werd ingevuld op stage en zeker niet op zee.

Een andere bijdrage aan de maatschappij is dat studenten niet alleen maar worden aangezien als ‘extra gratis werkkracht’. De directeur visserij verwoordt dit als volgt: "De schippers beginnen langzaam maar zeker in te zien dat de jongens wat moeten leren. En andersom: stage wordt nu door de studenten gezien als leren in de praktijk en minder als ‘werken en geld verdienen’.

Deze verandering is zichtbaar bij de gehele mbo-markt in Nederland waar de apps gebruikt worden. De maatschappelijke impact door de inzet van de apps is voornamelijk gerelateerd aan de verandering van de mindset over praktijkleren bij zowel het bedrijfsleven alsmede docenten. Overigens wordt het onderwijs herzien nadat de opleidingen realiseren via de apps dat het onderwijs onvoldoende aansluit bij het bedrijfsleven.
Bijdrage aan een betere wereld Mbo omvat 500.000 studenten. Zij leren door te doen, de mbo markt draait daarom ook voornamelijk om de stages. De belangen van het bedrijfsleven, de student en de onderwijsinstellingen verschillen helaas nog te vaak in de praktijk. Studenten kunnen d.m.v. de apps beter opgeleid en begeleid worden, waardoor ze een grotere baangarantie hebben dan voorheen. Het bedrijfsleven krijgt daarnaast een betere communicatie met onderwijsinstellingen en betere hulp tijdens de begeleiding van studenten.
Voornamelijk bij Entree opleidingen (niveau 1, ook wel vaak het afvoerputje van de maatschappij genoemd) hebben onze app(s) tot een succesverhaal geleid. Het Noorderpoort (mbo-instelling in Groningen) heeft meerdere Entree studenten bij het UMCG (ziekenhuis in Groningen) lopen. D.m.v. onderwijsapps krijgen zij les op locatie en vanuit het leerbedrijf zelf in de app(s). Dit heeft ervoor gezorgd dat (i) de opleiding is verdubbeld in studentenaantal, (ii) het aantal studenten met een diploma toenam en (iii) het UMCG liever Entree studenten heeft dan studenten van andere niveaus. Deze studenten zouden voorheen gekenmerkt worden als ‘vroegtijdige schoolverlaters’, omdat zij geen opleiding nuttigden of halverwege met de opleiding stoppen.
Een ander succesverhaal is de retail opleiding bij het ROC van Amsterdam Zuid-Oost, waarbij de opleiding van een onvoldoende naar een voldoende is gegaan door het gehele stageproces te digitaliseren d.m.v. onze app(s). Een positief gevolg hiervan was dat grote ketens (e.g. HEMA, Hunkemöller en Blokker) een pilot wilde starten waarin zij meedraaien in de app(s), zodat praktijkopleiders beter inzicht hebben in de opdrachten die studenten meekrijgen vanuit de onderwijsinstelling. Hierdoor verschuift de faciliterende rol van de docent naar een rol als coach die studenten begeleiden in hun persoonlijke leerdoelen. De begeleidende rol van het bedrijfsleven wordt op deze manier beter benut. Waar onderwijsinstellingen nu tekortschieten (e.g. nieuwe ontwikkelingen en technologieën), daar kan het bedrijfsleven nu beter bij helpen door de verbeterde communicatie en begeleiding tijdens de stages d.m.v. de apps.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel AppAtSchool werkt altijd vanuit het probleem van een student, docent of praktijkopleider. De propositie is daarom ook altijd Bottom-up vanuit de vraag.
AppAtSchool verbindt zich met de gedachte van Google om altijd en overal beschikbaar te zijn, qua technologie en qua organisatie. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat wij vanuit de vraag willen opereren in plaats van een aanpak waarbij producten gepusht worden naar klanten. Overige leveranciers bieden deze flexibiliteit in de producten niet, terwijl dit steeds belangrijker wordt doordat de arbeidsmarkt voortdurend in beweging is. Wij zijn hierdoor marktleider op het gebied van stages in de mbo-markt.
Ontwikkelingen in technologie zorgen ervoor dat de studenten verwachten overal te kunnen leren. Wij spelen slim in op deze ontwikkeling door native apps aan te bieden, wifiverbinding is hierdoor geen vereiste. Studenten kunnen daardoor locatie- en tijdonafhankelijk leren op de werkplek.
Voorheen werd er ook veel gebruik gemaakt van boeken. Feedback kon hierdoor pas achteraf gegeven worden. Ook werden opdrachten vaak niet gemaakt. Vroegtijdig schoolverlaters is hierdoor momenteel een groot maatschappelijk probleem. De apps zorgen ervoor dat onderwijsinstellingen overgaan op digitaal lesmateriaal, persoonlijk leren en door realtime feedback kan het aantal vroegtijdig schoolverlaters verminderd worden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact