Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Publieksprijs

Air@Work BV

Fairtype

Bedrijfsnaam Air@Work BV
KvK Nummer 64054136
Website www.airatwork.com
Beschrijving onderneming Air@Work geeft advies en is leverancier van energiezuinige en milieuvriendelijke systemen voor luchtkoeling, klimaatbeheersing en lucht filtratie. Met lage investerings- en onderhoudskosten worden datacenters, utiliteitsgebouwen en industrie duurzaam gekoeld.
Naam innovatie Fairtype
Beschrijving innovatie De Fairtype is ontwikkeld om op een energie efficiënte manier ventilatie lucht te kunnen klimatiseren door gebruik te maken van een hoog rendement warmtewisselaar met hierin geïntrigeerd een indirect adiabatisch koelsysteem. Hiermee is de fairtype in staat om bijna het gehele jaar ventilatielucht te leveren met een temperatuur van circa 18˚C waarbij er alleen ventilator vermogen wordt gebruikt.
De basis warmte vanuit de geventileerde omgeving wordt hergebruikt om de verse aanzuig lucht op te warmen in de koude periode met een rendement tot 93%. In de warme periode wordt in de afzuig lucht in de tegenstroom warmtewisselaar water verdampt, welke hiermee energie onttrekt aan de verse aanzuig lucht waardoor deze wordt afgekoeld met een rendement tot 115%. Deze lucht wordt weer aangeboden aan de te ventileren ruimte.
Website innovatie www.fairtype.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie De Fairtype is de oplossing voor comfort ventilatie en uniek in zijn soort. Op een duurzame manier zonder gebruik te maken van schadelijke koudemiddelen worden utiliteitsgebouwen en woningen geklimatiseerd.
Het aanzienlijk verminderen van het energie verbruik draagt bij aan de klimaat doelstellingen.
Nieuwbouw woningen en gebouwen dienen conform de normeringen steeds beter geïsoleerd te worden. Hierdoor hoeft er in de winterperiode maar heel weinig energie toegevoerd te worden voor verwarming maar in zomerperiode wel meer gekoeld geventileerd te worden. Dit gebeurt met de fairtype op een heel energie efficiënte manier.
Bijdrage aan een betere wereld De fairtype gebruikt alleen ventilator vermogen voor de lucht verplaatsing. In koelbedrijf wordt er gebruik gemaakt van een kleine water pomp. Hiermee behaalt het systeem een COP van 40 of hoger. Conventionele systemen behalen een COP van 4!
De fairtype heeft hiermee een hele kleine CO2 footprint. Bovendien gebruikt de Fairtype de verdampingskracht van water om de lucht te koelen en maakt dus geen gebruik van schadelijke koudemiddelen welke er op dit moment worden uit gefaseerd,
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De innovatie betreft een combinatie van hoog rendement warmteterugwinning en indirect adiabatische koeling in één tegenstroom warmtewisselaar en deze is ingebouwd in een luchtbehandeling unit. Hiermee kan er het gehele jaar comfort ventilatie geleverd worden. De combinatie hiervan is nieuw in de markt!

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact