Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

4Silence

WHIS®solutions

Bedrijfsnaam 4Silence
KvK Nummer 56184581
Website www.4silence.nl
Beschrijving onderneming Sinds de oprichting in 2012 reduceert 4Silence geluidsoverlast als gevolg van wegen en spoorwegen op een effectieve en kostenefficiënte wijze met behoud van het (uit)zicht, door het toepassen van de innovatieve techniek geluidsdiffractie (het afbuigen van het geluid).

De WHIS®solutions worden deze zomer definitief opgenomen in het Nederlandse Meet- en Rekenvoorschrift. Dit is een voorwaarde om daadwerkelijk in Nederland ingezet te mogen worden als geluidsreducerende maatregel. Hierdoor kan het marktaandeel in Nederland aanzienlijk worden vergroot. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor expansie buiten de landsgrenzen. Zo wordt in 2019 nog gestart met pilots in Duitsland, België en wellicht nog het verenigd koninkrijk en Denemarken.
Naam innovatie WHIS®solutions
Beschrijving innovatie Tot op heden waren er wereldwijd 2 methodes om verkeerslawaai te lijf te gaan, 4Silence voegt hier een nieuwe innovatieve techniek aan toe. 4Silence reduceert geluidsoverlast als gevolg van wegen en spoorwegen op een effectieve en kosten efficiënte wijze met behoud van het (uit)zicht, door het toepassen geluidsdiffractie (afbuigen).

Geluidsdiffractie:
Het toepassen van passieve geluidsdiffractie is uniek, aangezien hiermee het geluid wordt afgebogen in plaats van gekeerd of geabsorbeerd. Geluidsdiffractie vindt plaats doordat onze producten holtes van verschillende dieptes hebben. Elke frequentie maakt gebruik van zijn eigen holte en wordt vervolgens naar boven afgebogen. Het systeem hoeft dus niet aangesloten te worden op elektriciteit of iets dergelijks. Uit metingen blijkt dat het geluid veroorzaakt door wegen en spoorwegen onder een hoek van 30 graden wordt afgebogen.

Effectieve maatregel:
4Silence is het eerste en enige bedrijf ter wereld dat gebruik maakt van passieve geluidsdiffractie, een natuurkundig verschijnsel van het afbuigen van golven, om geluidsoverlast van wegen en spoorwegen te lijf te gaan. Uit onderzoeken van gerenommeerde onderzoeksbureaus, zoals TNO, DGMR en M+P, blijkt dat middels geluidsdiffractie goede resultaten worden behaald. Bij toepassing op maaiveld niveau (WHIS®stone) wordt een effect van 2,5 dB gehaald, hetgeen een halvering van het geluidsvermogen is en vergelijkbaar is met de toepassing van stil asfalt. Wanneer de diffractor op een kleine verhoging van 100 cm wordt geplaatst (WHIS®wall), dan wordt een reductie van 8 dB gehaald. Dit is vergelijkbaar met een conventioneel geluidsscherm van 3 meter hoog.

Het meest recente product is de WHIS®top, een losse diffractor welke aan bestaande geluidschermen toegevoegd kan worden. Dit levert een extra geluidsreductie van 4-5 dB op, hetgeen gelijk is aan een additionele verhoging van minimaal 2 meter.

Kosten efficiënt:
De WHIS®solutions zijn minimaal 40% goedkoper dan gebruikelijke alternatieven. Hierdoor wordt het doelmatigheidscriterium sneller behaald. Dit laatste houdt in dat de investering te groot wordt in relatie tot het te bereiken resultaat en vervolgens geen maatregel wordt toegepast.

Behoud van het (uit)zicht:
Hiervoor werd voornamelijk gebruik gemaakt van de principes van het keren en het absorberen van geluid. Deze principes leiden vaak tot hoge geluidsschermen, waardoor vaak horizonvervuiling optreedt. Door toepassing van de WHIS®stone of WHIS®wall wordt het (uit)zicht niet belemmerd, aangezien het bouwwerk maximaal 100 cm hoog is. Dit maakt deze oplossing eenvoudig inpasbaar, waardoor ook de weerstand van de omgeving afneemt.

Met de WHIS®solutions is 4Silence in staat unieke en innovatieve oplossingen te bieden om geluidsoverlast van wegen en spoorwegen te lijf te gaan.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Verkeerslawaai is het op één na grootste milieuprobleem in Europa. Zowel de gezondheidsraad in Nederland als de Wereldgezondheidsorganisatie stellen vast dat een te hoge geluidsbelasting in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen leidt. Het reduceren van deze overlast heeft een positieve impact op de volksgezondheid (zie ook volgende blok)

Daarnaast zijn de WHIS®solutions goedkoper en eenvoudiger te plaatsen. Dit maakt ze voor de sector vrij eenvoudig toepasbaar, hetgeen ook leidt tot minder (verkeers-)hinder als gevolg van de bouwwerkzaamheden.
Bijdrage aan een betere wereld De Europese uitgaven aan wegen en spoor bedragen ongeveer 90 miljard euro per jaar. Ongeveer 6% van dit budget gaat naar geluidswerende maatregelen, wat gelijk staat aan 5,43 miljard euro. Ondanks deze enorme bedragen neemt de geluidsoverlast door verkeer nog steeds sterk toe, met op dit moment meer dan 1 op de 4 mensen in Europa die in hun huizen, scholen en/of werkomgeving zijn blootgesteld aan geluidsniveaus die schadelijk zijn voor de gezondheid (> 53dB Lden en 45 dB Lnight). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeert geluidsoverlast door verkeer als de op een na grootste milieufactor met negatieve effecten op de gezondheid en de enige milieufactor die nog steeds groeit. De effecten van blootstelling aan geluid kunnen leiden tot hoge bloeddruk, het risico op hart- en vaatziekten, psychische aandoeningen en zelfs vroegtijdig overlijden (jaarlijks 10.000 personen in Europa).

Het aanbieden van effectievere maatregelen voor het tegengaan van verkeerslawaai leidt ertoe dat sneller maatregelen hiervoor genomen worden. Hierdoor gaat onze almaar toenemende vraag naar mobiliteit niet ten koste van de volksgezondheid. Er ontstaat dus een meer leefbare wereld.In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De WHIS®solutions zijn geoctrooieerd door 4Silence en worden ook alleen door ons aangeboden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact