Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

De Röntgendokters

De Röntgendokters

Bedrijfsnaam De Röntgendokters
KvK Nummer 63367297
Website www.rontgendokters.nl
Beschrijving onderneming De Röntgendokters leveren eerstelijns diagnostiek (die normaal in het ziekenhuis wordt uitgevoerd met wachttijden en hogere kosten). Het gaat hierbij om onderzoeken die de huisarts het meest aanvraagt: röntgenfoto’s, echo’s, DEXA’s (botdichtheidsmetingen), ECG’s en laboratoriumtesten. Ook kunnen De Röntgendokters behandelingen uitvoeren door injectie van ontstekingsremmende en pijnstillende middelen op pijnlijke plekken met behulp van echo, bijvoorbeeld bij schouderklachten. In de toekomst zullen De Röntgendokters ook andere diagnostische onderzoeken aanbieden (mammografie, MRI, etc.).
De onderzoeken en behandelingen worden vergoed na doorverwijzing door een huisarts of een zelfstandig handelend medisch specialist. Daarnaast zijn ook zorgconsumenten zonder verwijzing (“zelfverwijzers”) welkom. De formule onderscheidt zich door locaties te vestigen in winkelgebieden, ruime openingstijden (maandag t/m vrijdag 08.00-20.00 uur en zaterdag 08.00-16.00 uur), snelle verslagtijd (binnen twee uur voor alle beeldvormende onderzoeken), nauwe samenwerking met de huisarts en een kostenbesparing tot 25%. Bovendien heeft de zorgconsument de mogelijkheid om zijn/haar uitslagen en medische beelden te ontvangen op smartphone, tablet of computer. Om optimale supervisie over de uitgevoerde onderzoeken te kunnen garanderen wordt er gebruik gemaakt van beveiligde videoverbindingen. De eerste zes vestigingen moeten uiterlijk in 2020 gerealiseerd zijn, strategisch verspreid door Nederland.
Naam innovatie De Röntgendokters
Beschrijving innovatie “De eerste hulp”
Op vrijdagavond 19:00 uur meld een moeder zich met haar 9 jarige dochter bij De Röntgendokters. Zij zijn zojuist als laatsten op het spreekuur van de huisarts geweest voor buikklachten van de dochter. De huisarts heeft twijfels over de aard van de buikklachten en “durft” haar niet zonder verder onderzoek het weekend in te sturen. De traditionele optie in een dergelijke scenario (gezien het tijdstip van de dag) is de dochter door te sturen naar de eerste hulp waar beeldvormend onderzoek kan worden uitgevoerd.
In dit geval heeft de huisarts gedacht aan De Röntgendokters, vanwege de uitgebreide openingstijden. Binnen 30 minuten is het benodigde onderzoek gedaan, is er contact geweest met de huisarts en het juiste beleid ingezet. Moeder en dochter zijn enorm blij dat ze niet lang hebben hoeven wachten bij de eerste hulp en dat ze direct weten wat er aan de hand is.
In dit voorbeeld geldt bovendien dat het beeldvormend onderzoek nu voor enkele tientallen Euro’s is uitgevoerd terwijl dit bij de eerste hulp enkele honderden Euro’s zou zijn geweest.


“Direct overleg”
Een 31 jarige man meld zich bij De Röntgendokters via de huisarts met een verwijzing voor een Röntgenfoto omdat er verdenking is op een klein scheurtje in de enkel. Binnen 20 minuten is duidelijk dat hier geen sprake van is. Omdat de man aangeeft al geruime tijd last te hebben van de enkelklacht en hij samen met de huisarts overweegt een orthopeed te consulteren, wordt er vanuit De Röntgendokters kort overlegd met een van de gelieerde orthopeden. De orthopeed geeft aan dat dit een klacht is waarvoor de man nu niet hoeft langs te komen. Hij kan met fysiotherapie aan de slag en indien de klachten binnen drie maanden niet over zijn, zich alsnog bij de orthopeed melden. Dit wordt direct zowel met de man als met de huisarts besproken, waarmee het beleid voor iedereen duidelijk is geworden.
Het voordeel in deze casus is dat de man geen afspraak hoeft te maken bij de orthopeed en dat er geen extra (beeldvormend) onderzoek hoeft te worden verricht. Dat betekent dat de kosten nu enkele tientallen euro’s zijn in plaats van meer dan duizend Euro wanneer de man bij de orthopeed zou zijn geweest.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De belangrijkste impact die De Röntgendokters gaan hebben, is die van tijdsefficiëntie en kostenbesparing. Jaarlijks wordt er in de overheidsbegroting met veel aandacht gekeken naar de immer stijgende -en reeds te hoge- zorgkosten. Om de zorg in Nederland houdbaar te laten blijven, ligt een collectieve taak van overheid en (ondernemers in) de zorgmarkt. Met dergelijke (zie bovenstaand) besparingsmogelijkheden wordt hier een heel concreet antwoord op gegeven.
Bijdrage aan een betere wereld Los van de financiële voordelen zorgen De Röntgendokters eveneens voor een tevreden zorgconsument, zoals dat anno 2018 ook verwacht mag worden. Directe toegankelijkheid, directe uitslag, contact met medisch specialisten, minder belasting van het eigen risico en als belangrijkste: geen onnodige zorgen over gezondheid (doordat er directe toegankelijkheid is).
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De Röntgendokters richten zich op landelijke dekking. Er zijn op dit moment geen partijen die dit al bieden. Lokaal is er wel aanbod van ziekenhuizen en behandelcentra, maar deze partijen kunnen niet dezelfde alle USP’s (lagere kosten, ruime openingstijden, snelle uitslag, service) bieden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact