Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Werkplaats Brabant BV

Ondernemer in Loondienst

Schematische weergave werking Werkplaats Breda

Bedrijfsnaam Werkplaats Brabant BV
KvK Nummer 69683867
Website www.werkplaatsbrabant.nl
Beschrijving onderneming Werkplaats Brabant ondersteund de ontwikkeling van kleine bedrijven met behulp van ervaren ondernemers, studenten en werkzoekenden.
Naam innovatie Ondernemer in Loondienst
Beschrijving innovatie Kleine bedrijven willen graag innoveren maar beschikken niet over voldoende middelen, kennis en netwerk. Werkplaats Brabant koppelt haar netwerk van ondernemers, studenten en mensen zonder werk aan deze bedrijven om zo alsnog een innovatie op te kunnen starten, waardoor voor de studenten en werkzoekenden nieuwe werkgelegenheid ontstaat. De inzet van de mensen is flexibel. Zo werkt men voor meerdere opdrachtgevers, maar wel vanuit een werkgever. We noemen dat de ondernemer in loondienst. MKB bedrijven worden ontlast op terreinen waar ze niet sterk in zijn en worden ondersteund in hun zoektocht naar financiƫle middelen, kennis en kunde en netwerkcontacten.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Door mensen in te zetten wiens capaciteiten we nu niet benutten (oudere werkzoekenden en jongere met een chronische ziekte of handicap), wordt een belangrijke arbeidsreserve aangeboord en krijgen kleine bedrijven meer kans om zich te ontwikkelen. Daar ontstaat weer werkgelegenheid uit. Dit heeft dus impact op het welzijn van werkzoekenden, maar zorgt ook voor sterkere MKB bedrijven.
Bijdrage aan een betere wereld Zie vorige. Meer mensen actief laten bijdragen aan ontwikkeling en ook het besef dat je als klein bedrijf van betekenis kan zijn voor een ander, draagt daar volgens mij aan bij.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De flexibele inzet van werkzoekenden bij innovaties is vernieuwend.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact