Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Umenz Benelux BV

Umenz App platform

Hoofdmenu APP Umenz-Pro

Bedrijfsnaam Umenz Benelux BV
KvK Nummer 54703751
Website www.umenz.com
Beschrijving onderneming e-health onderneming. Focus op ondersteuning van patiëntenzelfmanagement
Naam innovatie Umenz App platform
Beschrijving innovatie Met de Umenz app worden patiënten via de Umenz Pro applicatie voor zorgverleners (duo-app platform) laagdrempelig verbonden met al hun zorgverleners.
Website innovatie https://www.healthvalley.nl/publicaties/...
Noodzaak en belang van deze innovatie Het Umenz app platform biedt de patiënt overzicht, ondersteuning, begeleiding, signalering, registratie en consultatie bij al zijn behandelingen. De app heeft toegang tot een grote bibliotheek van , meertalige, medische animaties en instructievideo’s voor het informeren, coachen en begeleiden van patiënten. Door het gebruik van de app is de patiënt continu in contact met de zorgverlener en wordt ondersteund bij het zelfmanagen van zijn ziekte en gezondheid.
gebruik van de Umenz app leidt tot een actievere patiënt, betere therapietrouw en minder onnodige consulten. Dit leidt tot doelmatiger en efficiëntere zorg en , niet minder belangrijk , verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Enige als duo-app ontwikkeld platform in de zorg. Voordelen zijn eenvoudige , maar toch volledig beveiligde , inlogprocedure en groter gebruiksgemak. De patiënt speelt een actieve rol en wordt persoonlijk en op basis van haalbare doelstellingen, begeleidt door zijn hele zorgketen.
Belangrijk is ook de koppeling van medisch/farmaceutische kennis aan ervaringen uit de consumentenwereld.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact