Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Twee “R” Recycling Groep

Avi-meng-zonder-beton-granulaat

Bedrijfsnaam Twee “R” Recycling Groep
KvK Nummer 08097716
Website www.puinrecycling.nl
Beschrijving onderneming Al sinds 1980 spant de onderneming zich in om beton en metselwerk dat vrijkomt uit sloop te recyclen tot hoogwaardige materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt in infraprojecten, utiliteitsbouw en zelfs woningbouw.
Twee “R” Recycling Groep heeft vanaf de eerste dag sterk ingezet op innovatie vanuit een visie. Die visie kan nu het beste worden omschreven als ‘de moderne groeve voor minerale grondstoffen. Waarom nog winning van primaire grondstoffen als we materialen ook kunnen hergebruiken? Twee “R” Recycling Groep gelooft in de circulaire economie: een economie waarin de grondstofstroom gesloten is en waar praktisch geen afval overblijft. Secundaire grondstoffen worden primaire producten. Dat gaat verder dan puinrecycling: Twee “R” Recycling Groep denkt vanuit de toepassing van het nieuwe product.
Naam innovatie Avi-meng-zonder-beton-granulaat
Beschrijving innovatie Onze innovatie heeft betrekking op twee innovatieve ontwikkeling om tot 1 product te komen. Het Avi-meng-zonder-beton-granulaat!!

Wij hebben besloten dat wij als Twee “R” Recycling Groep ons bedrijf wilden “ombouwen” van een puinrecyclingbedrijf dat voornamelijk menggranulaten produceert voor de infra naar een grondstoffen producent dat hoogwaardige grondstoffen produceert voor met name de beton industrie en de baksteen industrie.
Ons huidige menggranulaat heeft als eis dat het minimaal uit 50% betonpuin moet bestaan. Tegenwoordig wordt het mengpuin bij ons met ca 75% betonpuin aangeleverd. Dit betekend 25% te veel betonpuin. Het nieuwe innovatieve Ultra Hoge Resolutie camerasysteem dat door ons samen met de firma TOMRA is ontwikkeld, is in staat om tijdens breekproces de over-korrel (35-120 mm) van het mengpuin te scheiden in een schone stroom beton en een reststroom. Deze reststroom gaat weer terug het breekproces in om menggranulaat 0-31,5 te maken. Hierdoor houden wij schone betonpuin over om dit vervolgens weer te breken tot een grondstof voor de betonindustrie.
Om nog meer betonpuin uit onze stromen te halen willen wij het al het betonpuin uit ons menggranulaat vervangen door AEC Bodemassen van de afvalverbrandingsovens. Dit eindmateriaal van de verbrandingsovens wordt tegenwoordig gestort op de stortlocaties of onder strikte IPPC (AEC Bodemas is een afvalstof. Artikel 10.2 van de Wet Milieubeheer verbiedt het op of in de bodem brengen hiervan als daarvoor geen vrijstelling is verleend volgens het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen.) maatregel toegepast onder de wegen.
Wij willen onze standaard menggranulaat 0-31.5 vervangen voor “Avi-meng-zonder-beton-granulaat” 0-31.5. Hierdoor kunnen wij meer het betonpuin uit ons mengpuin halen om vervolgens Beton granulaat te produceren als grindvervanger voor de betonindustrie. Aangezien wij de AEC Bodemassen en ons betonzandgranulaat ( Puinstof ) mengen door ons metselwerkgranulaat vervangen wij de eisen van de betongehalte die moet zitten in de Menggranulaat. Door deze vermenging verhogen wij de capaciteit van het produceren van grind vervangers voor de betonindustrie en zorgen wij ervoor dat de AEC Bodemassen niet meer gestort hoeven te worden.
Website innovatie http://www.puinrecycling.nl/kogel-is-ker...
Noodzaak en belang van deze innovatie Wij zorgen ervoor dat de betonindustrie veel minder primaire grondstoffen hoeven te gebruiken, en dat er meer betongranulaat (secundaire grondstof) beschikbaar komt. Hierdoor wordt de aarde in takt gehouden en hoeven wij de primaire grondstoffen niet uit het buitenland te halen. Dat scheelt enorme CO2 uitstoot t.g.v. het transport.
Het hoogwaardig toepassen van de AEC Bodemassen, waardoor wij de stortlocaties ontlasten van een stortstroom.
Bijdrage aan een betere wereld Wij zorgen ervoor dat de betonindustrie veel minder primaire grondstoffen hoeven te gebruiken, en dat er meer betongranulaat (secundaire grondstof) beschikbaar komt. Hierdoor wordt de aarde in takt gehouden en hoeven wij de primaire grondstoffen niet uit het buitenland te halen. Dat scheelt enorme CO2 uitstoot t.g.v. het transport.
Het hoogwaardig toepassen van de AEC Bodemassen, waardoor wij de stortlocaties ontlasten van een stortstroom.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het Tomra Ultra Hoge Resolutie camerasysteem ( scheidingstechniek ) is voor onze branche / materiaal zeer innovatief. Wij zijn de eerste in europa die deze machine voor ons materiaal heeft laten ontwikkelen om het betonpuin te kunnen scheiden van het metselpuin.
In de Green Deal Nuttige Toepassing van AEC Bodemassen staat dat de verbrandingsovens in 2017 minsten 50% en in 2020 100% van de door hun geproduceerde bodemassen als een schone bouwstof nuttig moeten kunnen toepassen. Op dit moment is nog geen enkele verbrandingsinstallatie in staat om hieraan te voldoen. Door het ontwikkelen van een geheel nieuwe fundatiemengsel, het “Avi-meng-zonder-beton-granulaat” zal Twence straks als eerste in staat zijn om aan de Green Deal te voldoen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact