Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Tiledmedia BV

Clear VR Streaming SW & Services

Drie mensen bezig met een VR-bril

Bedrijfsnaam Tiledmedia BV
KvK Nummer 68047304
Website www.tiledmedia.com
Beschrijving onderneming Onderneming maakt software voor zeer efficiënte distributie van Virtual Reality Content. De (potentiële) klanten zijn wereldwijd. (Launching partner is uit LA/Hollywood - geplande launch is mid-mei)
Naam innovatie Clear VR Streaming SW & Services
Beschrijving innovatie Distributie van Virtual Reality kost nu heel veel bandbreedte terwijl de kwaliteit slecht is. Dit komt omdat er 8 maal meer beeld (pixels) wordt verstuurd dan de gebruiker daadwerkelijk ziet in de VR-bril.

Tiledmedia heeft een systeem ontwikkeld waarin alleen de delen van het beeld worden verstuurd die de VR-gebruiker daadwerkelijk ziet. Het systeem is gebaseerd op 5 jaar onderzoek dat de Founders bij TNO hebben verricht. De Founders hebben een eigen bedrijf opgericht en met TNO een licentie afgesproken, investeerders gezocht en de onderzoekssoftware naar product gebracht.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De innovatie maakt het mogelijk om nieuwe diensten te leveren, met betere kwaliteit en lageren kosten. Wereldwijd zijn grote bedrijven hiermee bezig: telecommunicatiebedrijven (Britsh Telecom), fabrikanten van consumentenelektronica (Samsung), Hollywood-studio's.
Bijdrage aan een betere wereld De innovatie gaat het op termijn ook mogelijk maken om mensen virtueel bij elkaar te brengen - waarbij ze echt "virtueel aanwezig zijn" zonder dat ze hoeven te reizen. VR wordt al gebruikt voor training (zie b.v. http://warp.industries), onderwijs, het bij elkaar brengen van mensen die niet kunnen reizen, het bijwonen van evenementen die uitverkocht zijn en het bezoeken van plaatsen die beschermd moeten blijven. De VR-revolutie is nog maar net begonnen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De hele VR-wereld is bezig met dit probleem, maar er is geen enkele andere partij die een oplossing heeft die zo goed werkt. Enkele van de allergrootste telco's in de wereld zijn geïnteresseerd in de technologie van Tiledmedia, en datzelfde geldt voor een aantal "Hollywood Majors" en enkele van 's werelds grootste fabrikanten van VR-headsets en -systemen.
Bedrijven die zich op dezelfde markt begeven en in theorie concurrenten kunnen zijn, kijken naar Tiledmedia's technologie om deze te integreren.
Door NDAs kunnen we geen namen geven in een webformulier, maar telefonisch kunnen we nadere inlichtingen verschaffen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact