Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

TiePie engineering

Meten is weten, maar weet met welk meetinstrument je meet.

Meetapparatuur

Bedrijfsnaam TiePie engineering
KvK Nummer 01054829
Website www.tiepie.com
Beschrijving onderneming TiePie engineering is een Nederlands bedrijf dat computergestuurde meetinstrumenten ontwerpt en ontwikkelt, zoals oscilloscoops, spectrum analyzers, data loggers, multimeters en arbitrary waveform functiegeneratoren.
Naam innovatie Meten is weten, maar weet met welk meetinstrument je meet.
Beschrijving innovatie SafeGround maakt gebruik van een unieke snelle afschakel techniek met een zeer lage capaciteit, zodat het te meten object niet wordt belast en geen meet fouten ontstaan. Door SafeGround is het meetinstrument en het te meten object beschermd tegen kortsluitingen.

De CMI interface (zie https://youtu.be/20L_exU3Reg) zorgt er voor dat er geen meet afwijking in de tijd is. Alle gekoppelde instrumenten via de CMI interface meten met dezelfde snelheid van 1 nsec per sample en de trigger punten worden binnen 1 sample gesynchroniseerd (ter info : de snelheid van 1 nsec komt overeen met de tijd dat licht zich 30 cm verplaatst). Door de CMI interface kan een gebruiker makkelijk opschalen naar meerdere meet kanalen zonder hoge investeringen.

Met SureConnect (zie https://youtu.be/MinFpSFvtIY) worden meetfouten uitgesloten die kunnen ontstaan door capacitieve koppeling van de meetpennen en het te meten object. Uniek is dat SureConnect actief is tijdens het meten zonder dat de meting beïnvloed wordt. SureConnect werkt met alle type meetpennen zonder aanpassingen.
Website innovatie https://www.tiepie.com/HS6
Noodzaak en belang van deze innovatie Eletronica is innovatief en hierdoor zijn metingen aan elektronische systemen steeds belangrijker bij onderzoek, ontwikkeling, registratie, productie, onderhoud, reparatie en onderwijs. SafeGround beschermt het meetinstrument bij een kortsluiting en hierdoor ook het te meten object; SureConnect geeft de gebruiker de zekerheid dat de meetpennen een fysieke connectie maken met het te meten object zodat er geen meetfout wordt gemaakt; CMI interface geeft de mogelijkheid tot het koppelen van meerdere meet instrumenten tot een groter meetinstrument zonder specifieke kennis en hoge kosten.
Bijdrage aan een betere wereld Al deze innovaties zijn aanwezig in de Handyscope HS6-DIFF-1000XMSG en is hierdoor een uniek meetinstrument op de wereld en wordt daardoor voor de gebruiker toegankelijker en betrouwbaarder zodat hij/zij zijn/haar producten makkelijker kan ontwerpen, verbeteren en controleren.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Uniek. Er zijn geen andere meetinstrumenten op de wereld die deze innovatie of gelijkwaardig bezitten.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact