Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Stefan Grob audio & electronics engineering

Geluid maskeersysteem

Geluid maskeersysteem | Stefan Grob audio & electronics engineering

Bedrijfsnaam Stefan Grob audio & electronics engineering
KvK Nummer 22046729
Website www.grob.tech
Beschrijving onderneming Akoestisch advies en elektronica ontwikkeling.
Naam innovatie Geluid maskeersysteem
Beschrijving innovatie Naar aanleiding van laagfrequent geluid dat ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld pompen, ventilatoren, windmolens, warmtekrachtcentrales of wegverkeer en de moeilijkheid om de bron op te sporen en bronmaatregelen te kunnen nemen is het laagfrequent maskeersysteem ontwikkeld. Dit systeem maskeert lawaai met aangenaam geluid, ter voorkoming van geluidhinder.
Website innovatie www.grob.tech/LFmask
Noodzaak en belang van deze innovatie Een aantal mensen is gevoelig voor laagfrequent geluid (ca 2,5 % volgens de stichting LFg). Omdat het bevoegd gezag het A-gewogen geluid toetst (zoals het hoort volgens de wet geluidhinder), wordt laagfrequent geluid niet zwaar meegewogen. Mensen die door laagfrequent geluid gehinderd worden, genieten dus niet zo'n goede wettelijke bescherming, daarnaast lukt het vaak niet de stoorbron te vinden, waardoor het nemen van bronmaatregelen onmogelijk is. Een aantal van deze mensen kan geholpen worden met een “ontvangermaatregel”, het laagfrequent maskeersysteem.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het systeem is door de akoestisch adviseur volledig programmeerbaar en aanpasbaar aan het hinderspectrum, de gebruiker/gehinderde heeft vooraf configureerbare instelmogelijkheden ter beschikking.
Een extra voordeel van de hiervoor ontwikkelde hard- en software combinatie is dat het product moeilijk is na te maken.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact