Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Schoolhelden BV

Schoolhelden Circulaire Verlichting

Schoolhelden banner met kind met masker

Bedrijfsnaam Schoolhelden BV
KvK Nummer 62779087
Website www.schoolhelden.nl
Beschrijving onderneming LED verlichting voor scholen op basis van de principes van de Circulaire Economie. Schoolhelden blijft eigenaar van de lampen en garandeert gezond licht tegen een vast maandbedrag. Direct energiebesparing en altijd gezond licht voor de kinderen en leraren.
Naam innovatie Schoolhelden Circulaire Verlichting
Beschrijving innovatie Scholen in Nederland zijn verouderd en verduurzaming blijft uit. Tijd voor actie! Op basis van de principes van de Circulaire Economie voorzien we scholen van LED-verlichting. Schoolhelden blijft eigenaar van de lampen en garandeert de school gezond licht voor een vast maandbedrag.

Zo hebben scholen altijd gezond licht en besparen per saldo direct kosten door de hoge energiebesparing.

De Philips lampen die wij toepassen creëren gezondere klaslokalen. Dit resulteert in betere leerprestaties en minder ziekteverzuim. Aan het eind van de levensduur van de lamp of als de school de lamp niet meer nodig heeft, zorgen we voor een nieuw leven of voor re/up-cycling. Voor maximale duurzame ontwikkeling werken we samen met HBO en MBO instellingen en opleidingsprogramma’s.

Onze kinderen en leraren verdienen gezonde klaslokalen, daarom geven we scholen de kans eenvoudig en snel te verduurzamen. Zo worden onze kinderen ambassadeurs van duurzaamheid en is dit het begin voor een duurzame toekomst.
Website innovatie https://www.ad.nl/breda/willibrordus-bet...
Noodzaak en belang van deze innovatie Wij reduceren broeikasgasemissie en energieverbruik op twee belangrijke manieren. De eerste is direct; omdat we met onze dienst per school gemiddeld zo’n 60% energie besparen op het verbruik van de verlichting. Gemiddeld resulteert dit in een jaarlijkse besparing van 9.000 kg CO2 per school per jaar. Als we alleen al 2500 school kunnen helpen, kunnen we 22.691.340 KG C02 per jaar besparen! De tweede manier is indirect door wat er op de scholen gebeurt. Kinderen en leraren zullen (letterlijk) zien dat duurzaamheid hun leven verbetert. Kinderen zullen eerder duurzame ambassadeurs worden. Daarom hebben we ook partnerschappen en samenwerking op educatief niveau om op deze ontwikkeling te stimuleren.

Bijdrage aan een betere wereld Doordat we werken met een lichtabonnement wordt er meer ingespeeld op de behoefte van de school. Een lamp die een school niet meer nodig heeft kunnen we op een andere school nog prima inzetten. Gezien de lange levensduur van de lampen worden zo twee doelen bereikt. De school heeft namelijk meer flexibiliteit en de lampen worden optimaal ingezet tijdens de levensduur. Na de levensduur worden de lampen retour gestuurd naar Philips. Omdat zij fors inzetten op de circulaire economie zullen de lampen (steeds beter) gerecycled en zelf ge-upcycled kunnen worden. Hiermee wordt gigantisch veel materiaal effectief ingezet. We werken uiteindelijk toe naar een circulair businessmodel, dit proces is uiteraard continu in ontwikkeling.

Met ons concept besparen scholen direct op hun energiekosten. Een kleine basisschool kan per saldo direct zo’n €850,- (na aftrek van de kosten voor het lichtabonnement) per jaar besparen. Voor een grotere middelbare school kan dit al snel oplopen tot €3.500,- per jaar. Daarnaast besparen de scholen veel kosten doordat ze geen onderhoud meer aan de verlichting hoeven te plegen. Indirect levert dit ook besparingen op voor de maatschappij. Zo zal minder ziekteverzuim, betere leerresultaten en kennis over duurzaamheid leiden tot maatschappelijke winst. Dit valt lastig te duiden in harde cijfers.

Door schoolgebouwen fysiek te verduurzamen wordt duurzaamheid onderdeel van het dagelijks leven van kinderen. Hierdoor profiteren scholen direct van de gezondheids- en financiële voordelen. Doordat deze kinderen werkelijk zien wat duurzaamheid doet, worden zij ambassadeurs van duurzame ontwikkeling. Hier vaart de maatschappij wel bij.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Doordat duurzaamheid werkelijk een plek krijgt op scholen zullen kinderen (en ook docenten) eerder duurzaamheid erkennen als iets wat hun leven mooier maakt. Hiermee creëren we duurzame ambassadeurs die de transitie naar duurzaam zeker zullen versnellen. Daarnaast zien de schoolbesturen dat duurzaamheid direct iets oplevert, namelijk geld en een mooiere en gezondere school. Hierdoor zullen ze sneller doorpakken naar verdere verduurzaming. Dit is tevens ook mogelijk omdat ze geen investering hoeven te doen, waardoor ze direct budget overhouden/creëren.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact