Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

SPIRIT solar lighting BV

SPIRIT solar lighting column

SPIRIT solar lighting columns

Bedrijfsnaam SPIRIT solar lighting BV
KvK Nummer 68558163
Website www.spiritsolarlighting.com
Beschrijving onderneming SPIRIT solar lighting BV levert innovatieve off-grid openbare verlichting. Door gebruik te maken van zonne-energie- en batterijtechnologie, in de mast zelf geïntegreerd, functioneert deze verlichting zonder aangesloten te zijn op het reguliere elektriciteitsnetwerk.
Naam innovatie SPIRIT solar lighting column
Beschrijving innovatie SPIRIT solar lighting columns zijn onze verlichtingsmasten voor straat- en parkverlichting. Deze mast wekt overdag energie op door de in vier zijden van de mast geïntegreerde zonnecellen. De energie die overdag opgeslagen wordt in de geïntegreerde batterij, wordt in de avond en nacht gebruikt om met efficiënte LED-verlichting de omgeving te verlichten. De configuratie (zonne-energieopwek, -opslag en energiegebruik) is sterk afhankelijk van de locatie (zonintensiteit en daglengte) en de verlichtingswensen van de klant. De meeste projecten zijn hierdoor uniek. Met onze HIGH line is iedere configuratie mogelijk, overal ter wereld.

Toch hebben we enkele standaarden ontwikkeld voor gebieden nabij de evenaar, onze BASIC line. Door voor de BASIC line te kiezen, kiezen onze klanten ook direct voor een economisch interessante oplossing.
Website innovatie http://spiritsolarlighting.com/wp-conten...
Noodzaak en belang van deze innovatie Met de huidige oplossing wordt het elektriciteitsnetwerk ons inziens onnodig belast. Er wordt onnodig geconverteerd (van AC van het reguliere netwerk naar DC voor de LED) en getransporteerd met onvermijdelijke verliezen. Onder het motto “Wek je energie op waar je het gebruikt”, zien wij in de verre toekomst zien wij dus dat alle openbare verlichting van het netwerk losgekoppeld zal worden.

Voor nu ligt in Nederland het voordeel met name in de duurzame bewustwording en bij het economische voordeel wanneer een nabije elektriciteitsvoorziening ontbreekt of ongewenst is (zoals bij ons project in Nederland: Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld).

Overigens zijn er veel gebieden waar het voordeel enorm groot is, denk hierbij aan ‘rural Africa’ of de nieuwe steden die aangelegd worden in de Golfregio, die zich dichtbij de evenaar bevinden. Bij de evenaar zijn dag en nacht ongeveer 12 uur en het hele jaar constant. Daarnaast is de zonintensiteit hoger dan in Nederland. Dit geeft als voordeel dat de benodigde configuratie (solar-batterij-grootte constructie-etc) optimaal is. Dat laat zich zien in de prijs.
Bijdrage aan een betere wereld We brengen licht en daarmee veiligheid. In de Westerse wereld is dat verkeersveiligheid, maar in Afrika heeft het ook impact op sociale veiligheid. Innovatieve, duurzame en efficiënte technologie ligt hieraan ten grondslag – fossiele (energie)grondstoffen worden hiervoor niet ingezet.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel In de wereld zijn een handvol bedrijven bezig met de ontwikkeling van een geïntegreerd en esthetisch duurzaam ontwerp. Qua kwaliteit, design en prijs zijn wij concurrerend en wordt van ons gezegd dat we bij de top behoren.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact