Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

SNEW / No Time To Waste BV

Hergebruik eerst en dan pas recycling!

Weergave werking snew

Bedrijfsnaam SNEW / No Time To Waste BV
KvK Nummer 57933693
Website www.snew.eu
Beschrijving onderneming Wij van SNEW geven om onze planeet. Alleen door nu duurzaam en verantwoord gebruik te maken van alles wat onze aarde biedt, geeft volgende generaties een toekomst. Wij geloven dat dit alleen kan bij een circulair economisch systeem. Zoals de aarde zelf, een circulair ecologisch systeem is.

Mensen geloven meer en meer in een circulair systeem, de slogan is: "Eerst hergebruiken dan pas recyclen."
SNEW is een voorloper op het gebied van circulaire economie voor telecom- en IT-producten. We rekken de productlevenscyclus zo ver mogelijk op. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van milieu verantwoorde verwerking van hun elektrisch en elektronisch afval (EEA). Ons productverzorgingssysteem biedt producten een tweede en soms een derde leven (inclusief ontwikkelingslanden), voordat deze uiteindelijk zullen worden gerecycled.
Op deze manier kunnen we bedrijven en overheden helpen met duurzaam inkopen volgens ISO 20400 en door te helpen met hun Corporate Social Responsibility volgens ISO 26000: met het doel om bedrijven en organisaties te bewegen tot duurzaamheidsontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen door het verbeteren van de omstandigheden voor arbeid, milieu en samenleving.
Naam innovatie Hergebruik eerst en dan pas recycling!
Beschrijving innovatie Wij ontzorgen onze klanten door producten als nieuw (as new) te maken voor een tweede leven. Dit doen wij door het: inzamelen, inventariseren, reviseren [registreren/testen/wissen/reinigen /repareren /verpakken] en verzenden naar elke locatie die de klant wenst. Het overblijvende afval wordt gerecycled met het doel de grondstoffen zo veel mogelijk terug te winnen.
Dat doen wij zoveel mogelijk met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmark welke wij mee laten participeren in ons productieproces. Wij geven hen zo de kans om te voorzien in eigen levensonderhoud en volwaardig te participeren in de maatschappij. Op deze manier verbindt SNEW haar duurzaamheidsdoelstellingen direct met een HR-beleid, om ten volle gebruik te maken van de toegevoegde waarde van zowel producten als mensen.

Onze innovatie levert voor alle partijen een win-win-situatie op. Voor leverancier dat hun producten en reserveonderdelen langer beschikbaar blijven. Voor de klant een goedkoper product wat aan het eind van de levensduur weer ingenomen wordt, en dus milieuverantwoord wordt hergebruikt of recycled. Maar ook winst voor onze aarde, wat leidt tot minder gebruik hulpbronnen (energie), minder afval en onnodige uitputting van onze aarde.

Sociale innovatie is voor ons erg belangrijk om onnodig talent verspilling tegen te gaan en arbeidstekorten aan te vullen. Ook in ontwikkelingslanden willen wij lokale inwoners empoweren en communicatiemiddelen toegankelijk maken middels een gezond, circulair model.
Website innovatie reuse.snew.eu
Noodzaak en belang van deze innovatie SNEW heeft als doel de impact op het milieu, onze
community's, onze mensen en de economie te bevorderen en te vergroten. Met ons alles omvattende formule creëren wij meerwaarde met onze services. Niet alleen in de EU maar ook in ontwikkelingslanden willen wij mensen empoweren en een boost geven. Zij leren via SNEW hoe zij het E-waste probleem kunnen ombuigen in een gezond circulair verdien model. Door hen kennis, educatie en de tools in repair en recyclingte bieden leren zij zich hoe zij
Bijdrage aan een betere wereld De aarde heeft een probleem en wij willen het oplossen maar dat kunnen wij niet alleen. Onze missie en doel zijn de grondstoffen wereldwijd in een circulair proces te zetten en eerst te hergebruiken.

De eerste stap is opruimen, hetgeen wij jarenlang hebben veroorzaakt verdwijnt niet uit zichzelf en daarvoor is een ‘hands on’ mentaliteit benodigd. Door met elkaar te verbinden kunnen wij de aarde schoon en vruchtbaar achterlaten voor de volgende generaties. Onze globaliserende aanpak realiseren wij door met de juiste partners te werken en samen een impact richting een duurzamere wereld (echte meerwaarde: milieu en sociaal) te maken.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er zijn meer bedrijven die zich richten op de wederverkoop van ICT producten, echter staat bij ons echte circulariteit voorop.

De circulariteit van ons bedrijf wordt steeds meer erkent en herkend, dat blijkt uit de gewonnen Circular Award 2018 voor de maakindustrie in het kader van Nederland Circulair in 2050. Tevens zijn wij runner-up geworden van alle 5 de deelnemende sectoren (Biomassa en voedsel, bouw, consumptiegoederen, kunststoffen en de maakindustrie). Een prestatie van formaat denken wij en weer een stap naar de juiste richting al zeggen we het zelf.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact