Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Roelofs Groep

Roelofs Kompas

Roelofs Kompas

Bedrijfsnaam Roelofs Groep
KvK Nummer 05051623
Website www.roelofsgroep.nl
Beschrijving onderneming Roelofs is dé koploper in innovatie op het gebied van infra. Met onze brede aanpak leveren wij betekenis en toegevoegde waarde aan alle facetten van infrastructurele projecten, van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer en onderhoud en eventueel financiering. Onze expertise ligt op het gebied van deze integrale (her)inrichting van de openbare ruimte met als kern circulariteit, kwaliteit en duurzaamheid. Wij werken aan onderscheidende, innovatieve en duurzame oplossingen van de hoogst mogelijke kwaliteit, mét oog voor het klimaat. In 2030 willen wij namelijk 100% klimaatneutraal werken. Roelofs: meer waarde aan ruimte.
Naam innovatie Roelofs Kompas
Beschrijving innovatie Het Roelofs Kompas maakt duurzaamheid concreet en meetbaar voor infrastructurele projecten, programma’s en bedrijven. Het kompas geeft in zeven pijlers concrete handvatten om zowel in de interne organisatie als in externe projecten duurzaamheid en klimaatneutraliteit te integreren en mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen concreet te maken. Door in een vroeg stadium van projectontwikkeling en interne besluitvorming het ontwikkelde kompas te gebruiken wordt nagedacht over de pijlers: biodiversiteit, smart technology, energie, slim werken, leven lang leren, mobiliteit en circulaire economie.
Op sociaal gebied wordt het kompas gebruikt rond de duurzame inzet van de medewerker. Technische en sociale aspecten worden zo verweven in de organisatie op interne gebied. Het kompas is een tool voor P&O voor effectieve, sociale en duurzame oplossingen, zoals inzet van techniek in de vermindering van fysieke belasting voor medewerkers. Door aanpassingen op de veranderende maatschappij blijft Roelofs meebewegen met haar omgeving.
Concreet werkt het kompas als volgt in het ontwerp van een project; in de verkenningsfase en planuitwerking worden de volgende stappen doorlopen: analyse, onderzoek, ambities, ontwerp en toetsen en vastleggen. Hiermee worden op een structurele manier duurzaamheidsmaatregelen onderzocht, ontworpen en geëvalueerd. Resulterend in de beste maatregelen met oog voor de ambities van de klant, belang van omwonenden en innovatieve technische oplossingen. Het einddoel is een ruimte te ontwikkelen met een circulaire infrastructuur, duurzame gebouwen en een zo duurzaam mogelijke productieprocessen.
Website innovatie http://www.roelofsgroep.nl/expertises/en...
Noodzaak en belang van deze innovatie De impact van het Roelofs Kompas is onverwacht groot. Het kompas is in 2016 ontwikkeld om de interne organisatie bewust te maken van ons ambitieuze doel: klimaatneutraal in 2030. Het Roelofs Kompas geeft handen en voeten aan duurzaamheid in het dagelijks werken in de infrastructurele sector. Hierna is het kompas breder uitgezet en wordt deze ook gebruikt in projectvorming en het binnenhalen van projecten. Roelofs staat voor kwaliteit en meerwaarde aan ruimte. Duurzaamheid is volgens ons de kern van een infrastructureel project, geen toevoeging of ‘sausje’ in de laatste fase van een project. Het kompas wordt ingezet in de initiatieffase van een project om zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Vanwege de zichtbaarheid van deze tool, de manier van aanbesteden en de resulterende communicatie met onze opdrachtgevers, is er veel vraag naar de tool en haar toepasbaarheid in projecten met partners. Een voorbeeld is de renovatie van de Apeldoornse wijk De Parken (doorlooptijd tot 2019). Dit project is het allereerste civieltechnische project in Nederland wat circulair wordt ontworpen en uitgevoerd. Het kompas is vanaf het eerste ontwerp ingezet om alle facetten van circulariteit en duurzaamheid in dit project te bedienen: van hergebruik van materialen tot burgerparticipatie.
Wat betreft het sociale domein wordt met het Roelofs Kompas ook voor de omgeving van infrastructurele projecten (weggebruikers en omwonenden) de duurzaamheid zichtbaar en begrijpelijk. Infra-projecten worden voor deze partijen met name als ‘overlast’ ervaren en met het kompas wordt concreet waar Roelofs mee bezig is. Het kompas is een verbinder in communicatie en leidt tot betrokkenheid en participatie van eindgebruikers bij het proces en het project en zorgt voor een gevoel van eigenaarschap over de publieke ruimte.
Met betrekking tot de interne organisatie wordt het kompas structureel als ‘scan’ gebruikt. De generieke tool is zo bij verschillende afdelingen toe te passen, zoals bijvoorbeeld binnen P&O. Roelofs won in februari 2018 de DIA Innovation Award uitgereikt door kennis- en adviescentrum Volandis. Oordeel van de jury: “Roelofs heeft een mooie integrale visie en praktische aanpak van duurzame ontwikkeling. In het Roelofs Kompas 2030 zet dit familiebedrijf krachtig neer hoe zij omgaat met onder andere: mobiliteit van medewerkers, je leven lang leren, slim werken, slimme technologie, duurzame energie en de circulaire economie.”
Bijdrage aan een betere wereld Het Roelofs Kompas toont het pad naar 100% klimaatneutraliteit en van een lineaire naar een circulaire economie. Voor een traditionele sector als de infrasector vraagt dit om een omslag in het denken. Duurzaamheid is inmiddels geworteld in het denken van individuen en bedrijven. Echter is er in de openbare ruimte nog een slag te maken. Met het Roelofs Kompas is het containerbegrip ‘duurzaamheid’ concreet gemaakt en makkelijker toe te passen op zowel de interne organisatie als voor projecten of programma’s.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het Roelofs Kompas is een omslag in denken op het gebied van de aanpak van projecten in de infrastructurele sector. Een project wordt van begin af aan bedacht, uitgewerkt en gepland rond de zeven peilers. Dit in plaats van het toevoegen van duurzame elementen als een project al uitgedacht is. Het maakt een vage doelstelling rondom klimaatneutraliteit tastbaar en meetbaar. Het originele element van het kompas is de brede toepasbaarheid. Roelofs gebruikt het kompas in voor intern gebruik, op projectvorming en –planning en als externe communicatiemiddel als scan van de mate van duurzaamheid in projecten, programma’s en samenwerkingen. Dit raakt aan alle facetten die komen kijken bij het doel dat wij ons hebben gesteld: klimaatneutraal in 2030.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact