Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Remoticom

RTM-PIR-NBIoT

RTM-PIR-NBIoT bewegingsmelder

Bedrijfsnaam Remoticom
KvK Nummer 64892379
Website www.remoticom.com
Beschrijving onderneming Remoticom biedt hoge kwaliteit producten, advies en ondersteuning op het gebied van Smart City oplossingen, waarbij systeemintegratie voor alle gebieden van veiligheid en duurzaamheid in de leefomgeving centraal staat. Voor dit heeft Remoticom geavanceerde technische oplossingen voor Smart City in verschillende segmenten. Remoticom streeft naar het aanbieden van producten en diensten tegen een excellente prijs en kwaliteit. Het team van Remoticom heeft veel passie voor nieuwe technologische projecten.
Naam innovatie RTM-PIR-NBIoT
Beschrijving innovatie De RTM-PIR-NBIoT is een veelzijdige en doortastende bewegingsmelder die oplossingen biedt voor zowel tijdregistratie als security vraagstukken.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De signalen van het NB-IoT netwerk zijn zo sterk dat ze dwars door muren heen gaan. Daardoor kan de RTM-PIR-NBIoT zowel bovengronds als ondergrond worden gebruikt en is het product in principe geschikt voor elke omgeving. De batterijvoeding maakt het product energiezuinig en verlengt de levensduur. Door een kortere installatietijd worden kosten beperkt en blijft het product betaalbaar. De combinatie van een veelzijdig, doortastend én duurzaam product resulteert in een innovatie met grote impact binnen de sector.
Op het gebied van tijdregistratie kan de RTM-PIR-NBIoT activiteiten detecteren en de duur van beweging vaststellen. Binnen kantoorpanden kan bepaald worden wanneer en hoelang vergaderzalen zijn gebruikt waardoor onnodige schoonmaakkosten worden voorkomen. Bij securityvraagstukken kan de NB-IoT een significante rol spelen in het waarborgen van de veiligheid van eigendommen en personen. Zo detecteert en alarmeert de RTM-PIR-NBIoT bijvoorbeeld bij nachtelijke activiteiten op de bouwplaats en is het product geschikt voor een diversiteit aan securityvraagstukken. Door het genereren van realtime data kan inbraak, diefstal of andere dreiging vroegtijdig worden gesignaleerd en in sommige situatie zelfs worden voorkomen.
In algemene zin zorgt de snelle ontwikkeling van de Internet of Things ontwikkeling voor een urgente vraag naar een energiezuinige en duurzame oplossing die duizenden apparaten tegelijkertijd met elkaar kan verbinden. En dat is precies wat NB-IoT biedt. Het is uiterst geschikt toe te passen in de industriële technologie. Enkele voorbeelden:
- Dekking onder uitdagende omstandigheden
- Snellere datatransport, zonder beperkingen in gebruik
- Flexibel energiemanagement voor een operationele levensduur van zeven tot tien jaar.
Bijdrage aan een betere wereld De RTM-PIR-NBIoT bestrijdt criminaliteit en zorgt voor een veiligere buurt, maatschappij en wereld. De toepassing is geschikt voor o.a. bedrijfspanden, overheidsgebouwen en openbare locaties en kan in de toekomst mogelijk ook een rol gaan spelen bij het bestrijden van terroristische dreiging. Door verdachte situaties vroegtijdig te signaleren kunnen dergelijke dreigementen sneller worden opgepikt.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het NB-IoT netwerk zendt zo’n sterke signalen, dat de RTM-PIR-NBIoT zowel ondergronds als bovengronds kan worden gebruikt. Deze innovatie speelt daarmee in op de vraag naar doortastende, effectieve en preventieve veiligheidsmaatregelingen die antwoord geven op moderne securityvraagstukken, passend bij onze hedendaagse maatschappij. Daarnaast voldoet de RTM-PIR-NBIoT aan hoge kwaliteitseisen en is het een duurzaam en kostenbesparend product. Een echte oplossing van deze tijd!

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact