Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Quantib BV

Quantib™ ND

Quantib™ ND analyseert MRI scans van de hersenen op scherm

Bedrijfsnaam Quantib BV
KvK Nummer 52945103
Website www.quantib.com
Beschrijving onderneming Quantib’s doel is om alle informatie die besloten ligt in medische beelden beschikbaar te maken voor diagnoses en het monitoren van behandeltrajecten. Onze artificial intelligence software analyseert MRI beelden en voorziet de radioloog met accurate, objectieve informatie die vaak niet met het blote oog te destilleren is. Een voorbeeld hiervan is het differentiëren tussen verschillende types hersentumoren op basis van slechts een MRI scan. Een algoritme is hiertoe in staat, terwijl in de huidige situatie radiologen een zeer invasieve hersenbiopsie moeten laten uitvoeren om dit essentiële onderscheid te kunnen maken.
Naam innovatie Quantib™ ND
Beschrijving innovatie Ons huidige CE gemarkeerde product Quantib™ ND analyseert MRI scans van de hersenen. Beschikbare resultaten bieden ondersteuning bij het stellen van de diagnose Alzheimer of MS en bij het volgen van het ziekte-/behandelproces. Zo wordt onder andere de atrofie (hersenkrimp) gemeten, deze is versneld bij een Alzheimer patiënt. Daarnaast meet de software de aanwezigheid en ontwikkeling van witte stof laesies, een indicatie voor MS. Radiologen kunnen op basis van deze informatie sneller en preciezer een diagnose stellen en het verdere ziekteproces monitoren.
Website innovatie https://www.quantib.com/solutions/quanti...
Noodzaak en belang van deze innovatie De huidige vergrijzing van de maatschappij leidt tot een sterke groei in het aantal patiënten met dementie. Quantib™ ND maakt het mogelijk om de diagnose dementie sneller en preciezer te stellen zodat er eerder duidelijkheid is voor de patiënt en er sneller de juiste maatregelen genomen kunnen worden. In 2011 waren de zorgkosten gerelateerd aan dementie in Nederland bijna 5miljard, sindsdien is dit bedrag sterk gestegen. Een eerdere en accuratere diagnose zal grote impact op deze kosten hebben.
Bovendien biedt onze software de mogelijkheid voor bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen om de beoordeling van ziektes en bijbehorende diagnoses te standaardiseren, om zo objectiever beslissingen te nemen.
Bijdrage aan een betere wereld De snellere en accuratere diagnose door Quantib™ ND zorgen ervoor dat de patiënt (en zijn/haar familie) eerder duidelijkheid heeft over zijn/haar situatie. Een eventueel behandeltraject of andere maatregelen kunnen eerder worden ingezet.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Momenteel wordt soortgelijke software als Quantib™ ND nog nauwelijks ingezet door artsen. Radiologen nemen beslissingen hoofdzakelijk op basis van hun ervaring en te weinig gebaseerd op objectieve, gekwantificeerde waardes berekend op basis van scans bij kijken. De industrie van het toepassen van geavanceerde programmeertechnieken als machine learning en deep learning op het gebied van radiologie staat nog in de kinderschoenen. Op de grote radiologiecongressen komt er steeds meer aandacht voor en ook zie je steeds meer kleine bedrijfjes die software op dit gebied ontwikkelen. Aangezien er een enorm scala aan ziektes is waarvoor soortgelijke applicaties ontwikkeld kunnen worden, bevindt dit veld zich nog in de beginfase en zullen er nog vele ontwikkelingen plaatsvinden de komende jaren die van grote invloed zullen zijn op hoe radiologen hun werk uitvoeren en hoe diagnoses gesteld worden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact