Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Quant Base

Smart Graph

Smart Graph dashbord

Bedrijfsnaam Quant Base
KvK Nummer 55460453
Website www.quantbase.nl
Beschrijving onderneming Quant Base is een bedrijf voor data visualisatie en analyse. Wij ontwikkelen hiertoe onze eigen tools op basis van Open Standaarden.
Naam innovatie Smart Graph
Beschrijving innovatie De Smart graph is een interactief dashboard dat data analyse naar de bestuurskamer en operatie haalt en de spreadsheet daar kan vervangen. Met de Smart Graph kan data vanuit meerdere bronnen worden samengebracht en kan met andere stakeholders worden gecommuniceerd. Door haar technische opbouw is de Smart graph ook een snel instrument.
Website innovatie https://youtu.be/Fbnf1f89bts
Noodzaak en belang van deze innovatie De Smart Graph vervangt de Spreadsheets en zorgt voor meer inzicht en snellere besluitvorming. Ook kan men via dit interactieve dashboard communiceren met andere stakeholders.
Open Data wordt hanteerbaar; de Smart graph maakt een zeer snelle selectie mogelijk.
Bijdrage aan een betere wereld De Smart Graph van Quant Base vergroot de transparantie.
De Smart Graph die aan het Ministerie van IenW geleverd is brengt Open Data in een bruikbaar format. Daarbij richt het zich op de VN SDG 6 en wordt hiervoor wereldwijd benaderd. zie: https://ienw.smartgraph.bi/ .
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De Smart Graph is web based en vereist dus geen aparte software. Zij kan daarbij worden opengesteld voor de verschillende stakeholders van een organisatie.
Wij hanteren een andere techniek, zijn daardoor veel sneller. De Smart Graph kan ook op locatie worden geïnstalleerd, indien dit gewenst is voor Privacy of Veiligheid.
In de Smart Graph kunnen naar wens verschillende datasets worden samengebracht zolang ze afkomstig zijn van relationele databases.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact