Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

ProBiblio

De BiebApp

Bedrijfsnaam ProBiblio
KvK Nummer 41159711
Website https://www.probiblio.nl/
Beschrijving onderneming ProBiblio is één van de Provinciale Ondersteuningsinstellingen voor de bibliotheeksector. Met onze kennis en expertise zetten we ons in voor Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Met onze uiteenlopende producten en diensten helpen we hen bij het optimaal vervullen van hun unieke rol in de maatschappij en maatschappelijke functie.
We vormen een breed opgezet team met een schat aan ervaring en deskundigheid, die we graag voor onze samenwerkingspartners inzetten. Dat kan praktisch zijn, bijvoorbeeld door het overnemen van de salarisadministratie of het leveren van logistieke oplossingen, maar ook met strategische adviezen op terreinen als bedrijfsvoering, marketing en innovatie. Voor de Bibliotheek van nu, maar vooral ook voor de Bibliotheek van de toekomst!
Naam innovatie De BiebApp
Beschrijving innovatie De BiebApp is een app waarmee de gebruiker zonder lidmaatschap via zijn telefoon materialen uit de bibliotheek kan lenen en per uitlening betaald. Je kunt lenen zonder abonnement!

In de bibliotheken wordt veel gebruik gemaakt van de studieplekken. Dit zijn vaak jongeren en studenten die geen lid meer zijn van de bibliotheek. Ze willen best af en toe een boek lenen maar sluiten liever geen jaarabonnement af. Voor deze doelgroep is de BiebApp ideaal. Bovendien kun je tegenwoordig alles regelen met je telefoon. Als bibliotheek wil je wel meegaan in deze ontwikkeling!

Na het downloaden van de BiebApp maakt de gebruiker een webaccount aan waarop een tegoed in de vorm van credits wordt geboekt. Hiermee kunnen direct materialen worden geleend.
Voor elke uitlening wordt een credit van het tegoed gehaald.
Kort en goed: Met de BiebApp kun je met je smartphone lenen en betaal je per uitlening. Niet voor een abonnement.

De BiebApp stelt gebruikers op een laagdrempelige manier in staat gebruik te maken van de collectie van Openbare Bibliotheken. Voor bibliotheken betekent het een effectiever gebruik van de beschikbare collectie.

Zie ook:https://www.innovatiebieb.nl/project/6575622.biebapp.html en https://youtu.be/mzPt6b9CpwQ
Website innovatie https://www.bibliotheekwaterland.nl/serv...
Noodzaak en belang van deze innovatie De laatste twee jaar is de daling van het aantal bibliotheekabonnementen afgenomen, bij sommige bibliotheken is zelfs sprake van een lichte groei. Deze trend wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de gratis (jeugd)abonnementen in het kader van dBoS. Het aantal betaalde volwassen uitleningen neemt echter nog elk jaar af.
Vaak wordt als reden bij opzegging genoemd dat men te weinig gebruik maakt van het abonnement. Het is dus niet zo dat men de bibliotheek zat is of geen boeken meer wil lenen. Maar men maakt een kosten-batenanalyse en komt dan tot de conclusie dat de bibliotheek voor hen te duur is geworden in verhouding tot het gebruik dat ze er van maken. Vooral jongeren voeren dit als argument aan als ze 18 worden.
Met De Biebapp hebben we de mogelijkheid gecreëerd om materialen te lenen, zonder dat daarvoor een ‘abonnement’ afgesloten moet worden of contributie betaald moet worden. De gebruiker maakt een webaccount aan waarop een tegoed wordt geboekt. Voor elke uitlening wordt een vast bedrag van het tegoed gehaald. De gebruiker betaalt dus alleen voor het verbruik, niet voor een abonnement. Het account blijft voor onbepaalde tijd geldig.
Een dergelijke werkwijze sluit aan op de maatschappij van nu. Mensen willen dingen regelen op het moment dat het hun uitkomt en niet betalen voor service of diensten waar ze geen gebruik van maken. Er is geen tussenkomst van een medewerker nodig. Via je smartphone ga je een klant-leverancier relatie aan, en regel je je transactie.
Bijdrage aan een betere wereld Door middel van De BiebApp is de informatie die de bibliotheek biedt laagdrempeliger toegankelijk voor een breder publiek.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het IFLA/UNESCO Manifest voor bibliotheken, waarin staat;
Vrijheid, welvaart en de ontplooiing van samenleving en individu zijn fundamentele menselijke waarden. Deze kunnen alleen worden gerealiseerd door goed geïnformeerde burgers, die in staat zijn hun democratische rechten uit te oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving. Constructief deelnemen aan het maatschappelijk leven en meewerken aan het vormgeven van de democratie zijn afhankelijk van voldoende opleiding en van vrije en onbeperkte toegang tot kennis, wetenschap, cultuur en informatie. De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële voorwaarde voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Vóór de ontwikkeling van De BiebApp was er in NL nog geen mogelijkheid om op basis van losse transacties materialen bij de bibliotheek te lenen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact