Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Invi - Pearltect BV

Invi Bracelet

Invi armband

Bedrijfsnaam Invi - Pearltect BV
KvK Nummer 65934695
Website www.invi.world
Beschrijving onderneming Invi zet zich in voor een veilig wereld en draagt met haar innovaties bij aan de preventie van (seksueel) geweld
Naam innovatie Invi Bracelet
Beschrijving innovatie Geïnspireerd door de natuur, heeft invi een armband ontwikkeld die geweldloos verzet kan bieden middels een stinkende geurstof. In een noodsituatie activeer je de armband met een eenvoudige handbeweging bedoeld om de actie van de belager te doorbreken / te ontmoedigen.
Een afstotende geur werkt als een natuurlijk alarm waarbij je hersenen worden gewaarschuwd voor gevaar waardoor een vluchtreactie (flight response) wordt ingezet.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie 1 op 3 vrouwen in Nederland komt in aanraking met seksueel geweld. Deze realiteit en angst hiervoor vormen een directe bedreiging voor iemands vrijheid en kan deelname aan het maatschappelijke leven negatief beïnvloeden. De jaarlijkse maatschappelijke kosten in Nederland wordt door het CSG en de Rutgers Stichting geschat op 2 miljard.
Bijdrage aan een betere wereld Eénjarige impact Invi tijdens de Rotterdam pilot begin 2017:
Tijdens deze pilot met 102 deelnemers zorgde de Invi Bracelet voor een afname van het onveiligheidsgevoel. Deelnemers aan de pilot melden een stijging in het veiligheidsgevoel van een 6,6, naar een 7,4. De Invi Bracelet zorgt bovendien voor een afname van vermijdingsgedrag. Deelnemers aan de pilot durven vaker op plekken te komen waar zij voorheen liever niet kwamen. Mensen die zich veilig voelen op straat presteren beter en participeren, consumeren, investeren en innoveren meer. Mensen die beter presteren en veel participeren, zijn zelfredzaam en dragen veel bij aan de samenleving. Op die manier worden maatschappelijke kosten voorkomen.

Daarnaast is de Invi Bracelet voor een deel van de dragers een substituut voor agressieve wapens, waardoor er minder agressieve wapens op de straten zijn.

Na deze succesvolle pilot is Invi over gegaan op verkoop en verwacht een vergelijkbaar effect te realiseren bij haar klanten.

Langetermijn impact Invi
Minder seksueel geweld en intimidatie in de wereld.

Doordat Invi het maatschappelijke taboe op seksueel geweld doorbreekt, voelen slachtoffers zich vrijer om te spreken over hun traumatische ervaringen en angsten. Daardoor verdwijnt seksueel geweld uit de schaduw, kunnen slachtoffers beter worden geholpen en daders sneller worden gepakt.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Invi Bracelet is het eerste product op de (wereld)markt dat geur inzet voor geweldloze zelfverdediging. De Innovatie onderscheidt zich in haar geweldloze karakter, subtiele vormgeving en slim ontworpen twee-traps activatiemechanisme. Verder heeft Invi haar innovatie onderbouwd met zeer vernieuwend onderzoek. In samenwerking met TNO, de Universiteit van Groningen en Wageningen heeft Invi een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het effect van geur op het doorbreken van seksuele opwinding. Deze positieve resultaten worden naar verwachting in de zomer van 2018 in het gerenommeerde PloS ONE journaal gepubliceerd

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact