Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Parkpnp BV

Parkpnp

App Parkpnp

Bedrijfsnaam Parkpnp BV
KvK Nummer 68801386
Website www.parkpnp.com
Beschrijving onderneming Parkpnp is een online platform waar aan de enerzijds beleggers en individuele parkeerplaatseigenaren hun ongebruikte parkeerplaats kunnen aanbieden en anderzijds bedrijven en particulieren deze parkeerplaatsen kunnen reserveren en boeken.
Naam innovatie Parkpnp
Beschrijving innovatie Op ons online platform worden eigenaren van parkeerplaatsen (beleggers, particulieren, parkeerexploitanten) de mogelijkheid geboden om zelfstandig hun ongebruikte parkeerplaats aan te bieden aan de markt. Parkpnp zal middels lokale marketing en branding geïnteresseerden vinden voor ons platform waarbij zij de mogelijkheid hebben om zonder tussenkomst van Parkpnp zelfstandig een parkeerplaats te zoeken, vinden en boeken. De parkeerkosten en vergoeding aan de eigenaar worden ook middels onze applicatie verzorgd.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Eigenaren van ongebruikte of beperkt gebruikte parkeerplaatsen worden in staat gesteld inkomsten te genereren zonder al te veel effort, welke vervolgens tegen een gunstig tarief wordt aangeboden aan de markt.
Bijdrage aan een betere wereld 1. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande leegstand: beter voor beleggingen en minder kosten voor overige gebruikers daar de vaste lasten over meerdere gebruikers verdeeld kunnen worden.
2 Er zijn minder straatparkeerplaatsen nodig: dit verhoogt de leefbaarheid in de openbare ruimte
3 Minder congestie binnensteden: parkeerder hoeven minder lang te zoeken naar een parkeerplaats op straat aangezien ze nu gericht naar een gereserveerde parkeerplaats kunnen rijden
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Principe is gebaseerd op Airbnb, alleen wordt hier specifiek gebruik gemaakt van leegstand. Er zijn meerdere parkeerdiensten online, maar zijn geen platform waar aanbieders en gebruikers zelf kunnen aanmelden en boeken. Dus nieuw en origineel voor de Nederlandse Markt.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact