Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Plan B CO2 BV (Green Minerals)

Green Minerals

Schematische weergave werking van werking CO2 als grondstof

Bedrijfsnaam Plan B CO2 BV (Green Minerals)
KvK Nummer 08218195
Website www.green-minerals.nl
Beschrijving onderneming Research organisatie gericht op ontwikkeling van processen om CO2 als grondstof te gebruiken
Naam innovatie Green Minerals
Beschrijving innovatie CO2 als grondstof om klimaat verandering tegen te gaan.
Door CO2 niet als áfvalstof, maar als grondstof te benaderen kun je klimaat verandering beter aanpakken.
Dus met CO2 én waarde én een zinvol product te maken wordt dit wel verminderd.

Met Olivijn en CO2 kan een zgn. functional filler gemaakt worden.
Op basis eerdere proeven zijn drie toepassingen voor dit product in beeld gekomen: beton, papier en polymeer. In elk van deze producten worden nu fysisch vergelijkbare producten toegepast. Deze worden vervangen met dit CO2 negatieve materiaal.
Dus de maatschappelijke uitdaging van terugdringen van CO2/klimaat verandering kan door met CO2 producten te maken zowel economisch als duurzaam aangepakt worden.
Bio-based is ondertussen een bekend begrip, CO2-based begint ook langzamerhand bekend te worden. Maar behoeft nog meer ondersteuning en bekendheid.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Door CO2 te gebruiken als grondstof kan er eenvoudiger (en sneller) CO2 reductie bereikt worden.
Verder kunnen zo duurzamere producten ontwikkeld worden. B.v. CO2 negatief papier, cement en polymeren.
Bijdrage aan een betere wereld Minder CO2.
Meer duurzame producten
Nieuwere business cases (CO2 vastlegging én maken producten met economische waarde)
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wereldwijd enkele bedrijven actief op dit specifieke gebied (CO2 en mineralen) en slechts twee op heel specifieke deel vakgebied.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact