Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

NedFox BV

ViridiCode

Bedrijfsnaam NedFox BV
KvK Nummer 39075063
Website www.retailvista.nl
Beschrijving onderneming NedFox is software product van RetailVista
Naam innovatie ViridiCode
Beschrijving innovatie ViridiCode lost een 30 jaar bestaand probleem op rond de codering van levend goed (planten). De groen branche (en in het bijzonder de Retail) heeft veel moeite met een adequate codering van planten, met vele gevolgen van dien. Door een combinatie van bedrijven én een zeer doordachte innovatie lost deze nieuwe barcodering een breed scala van problemen op.
Website innovatie www.viridicode.net
Noodzaak en belang van deze innovatie Is erg groot. De tuincentrum Retail branche in NL zal dit grootschalig gaan adopteren. Maar gezien de internationale handel waar NL in de bloemen en planten een belangrijke drijvende kracht achter is, zal deze oplossing zeer waarschijnlijk internationaal gevolg krijgen.
Bijdrage aan een betere wereld In mindere mate van toepassing, maar doordat er track en trace geintroduceerd wordt op levend goed is de internationale volgbaarheid ook beter. Dit tegen het licht van evt (voorkoming van) verspreiding van ziektes kan het een zeker bijdrag leveren.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Uitermate origineel en zonder twijfel nieuw. Probleem bestaat al sinds IT zijn intrede heeft gedaan in de groen branche. Verschillende initiatieven zijn allemaal gestrand of losten slechts een deel van het probleem op en hadden behoorlijke nadelen. Deze oplossing bleek uiteindelijk relatief eenvoudig en voor de hand liggend. Toch is niemand er eerder op gekomen...

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact