Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Lokale Helden & Co

Soft-franchiseformule

Bedrijfsnaam Lokale Helden & Co
KvK Nummer 68732317
Website https://lokalehelden.nl/
Beschrijving onderneming Lokale Helden & Co is een facilitaire organisatie binnen de bedrijfscateringbranche. Zij brengt verschillende partijen met elkaar in contact, in die zin kan Lokale Helden & Co ook worden gezien als een intermediair. Er zijn twee typen partijen waarmee Lokale Helden & Co te maken heeft. Dit zijn de food-ondernemer en de opdrachtgever.

De term ‘food-ondernemer’ is door Lokale Helden & Co geïmplementeerd. Eenvoudig gezegd is de food-ondernemer een cateraar. Deze cateraar heeft een eigen onderneming of concept, maar wilt ondersteunt worden door de expertise van Lokale Helden & Co en besteedt het sales-, marketing-, juridische- en kennisgedeelte uit.

De ‘opdrachtgever’ is een verzamelnaam voor de desbetreffende persoon binnen een willekeurige organisatie, die verantwoordelijk is over de catering binnen zijn organisatie. Dit kan bijvoorbeeld de facility manager zijn binnen de Rabobank.

Lokale Helden & Co is voor de opdrachtgever een contactpersoon en zorgt voor de juiste food-ondernemer die bij de organisatie past. Door de food-ondernemer te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van HACCP, bestelplatformen, kassasystemen, aanbieden van opleidingen, aanbieden van recepturen, administratie en banqueting biedt Lokale Helden & Co food-ondernemers aan die op de juiste manier hun werk kunnen uitvoeren. Verder zorgt Lokale Helden & Co voor de juiste sales, contracten en werkvoorzieningen voor de food-ondernemer. Hierdoor kan de food-ondernemer zich volledig focussen op hetgeen waarvoor zij passie hebben, het verzorgen van de catering. Lokale Helden & Co verwacht dat mensen die voor zichzelf werken, er alles aan zullen doen om van hun ‘eigen’ bedrijfsrestaurant een succes te maken. Deze food-ondernemers verdienen meer geld, als zij meer omzet draaien hierdoor zullen zij net altijd het ene stapje extra zetten.

Lokale Helden & Co beschrijft zichzelf als een soft-franchiseformule. De food-ondernemer is verantwoordelijk voor zijn eigen organisatie en Lokale Helden & Co ondersteunt hen hierin met de nodige eigen expertise. Verder zorgt Lokale Helden & Co ervoor dat kleine cateraar-ondernemers aan het werk kunnen gaan binnen de bedrijfscatering met hun eigen onderneming en concept onder de naam Lokale Helden & Co. Een nieuw concept binnen de bedrijfscatering.

Daarnaast vindt Lokale Helden & Co het belangrijk om zich in te zetten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zij spreken zelf over ‘de koek eerlijker verdelen’. Hiermee wordt bedoeld dat zij iedere (bedrijfs)cateraar een kans willen geven binnen de bedrijfscateringbranche. Het is voor veel kleine en startende cateraars lastig om te concurreren tegen de ‘grotere’ bedrijfscateraars. Lokale Helden & Co vindt het dan ook belangrijk dat de lokale food-ondernemer er als ondernemer ook echt op vooruit gaat en risico’s zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Tegelijkertijd houden zij zich ook bezig met duurzaamheid. Dit is een van de belangrijke speerpunten van de organisatie. Dit is terug te zien in onder andere: de lokale ondernemers, de (lokale) producten die worden gebruikt en de denkwijze van de medewerkers van Lokale Helden & Co.

Wat maakt Lokale Helden & Co nu innovatief? Lokale Helden & Co is innovatief, omdat zij door middel van een soft-franchiseformule de juiste food-ondernemer koppelen aan de juiste organisatie. Hiermee probeert Lokale Helden & Co zich te onderscheiden van de andere bedrijfscateraar, inspelen op de dienstverlening en hiermee de beste kwaliteit aan te bieden. Voldoen aan de verwachting en als het mogelijk is dit overtreffen. Lokale Helden & Co probeert de standaard bedrijfslunch te veranderen naar een nieuwe beleving. Bedrijfscatering wordt als het ware bedrijfshoreca, meer aandacht voor de gast en de beleving rondom de lunch vergroten.

De initiatiefnemers van Lokale Helden & Co zijn Peter van Ee en Alwin Christianen.
Telefoon: 023 3033687
E-mail: alwin.christianen@lokalehelden.nl
Website: https://lokalehelden.nl/
Naam innovatie Soft-franchiseformule
Beschrijving innovatie De implementatie van een soft-franchiseformule is innoverend binnen de bedrijfscateringbranche. Dit is nog niet eerder voorgekomen en door deze innovatie geeft Lokale Helden & Co elke cateraar de kans om binnen de bedrijfscatering te werken.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Wij hechten zeer veel waarde aan een verantwoorde bedrijfsvoering. Verantwoord richting mens, milieu en maatschappij. Lokale Helden & Co beseft namelijk dat we het moeten doen met die ene wereldbol waarop we allemaal leven.  
Wij hebben het graag over de koek eerlijker verdelen. Zowel voor een bedrijf waar we de bedrijfscatering mogen verzorgen, voor ons, als voor de food-ondernemer. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de lokale food-ondernemer er als ondernemer ook echt op vooruit gaat en de risico’s zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Wij zorgen dan ook samen met de ondernemer, dat de ondernemer een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering, vrije dagen en een pensioenopbouw heeft. 
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Binnen de bedrijfscatering is deze innovatie uniek. Nog geen enkel andere bedrijfscateraar werkt aan de hand van deze formule.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact