Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

(Sijthoff en van Empel) Kick your Habits

Kick your Habits

Bedrijfsnaam (Sijthoff en van Empel) Kick your Habits
KvK Nummer 65767748
Website www.kickyourhabits.nl
Beschrijving onderneming Kick your Habits is een instelling voor verslavingszorg.
Wij doen niet aan opnames omdat wij menen dat het veel effectiever en goedkoper is om aan je verslaving te werken terwijl het gewone leven doorgaat.
Wij helpen mensen controle te krijgen over hun slechte gewoontes en plezier te hebben van goede gewoontes.
Naam innovatie Kick your Habits
Beschrijving innovatie KYH staat voor een warme en efficiënte geestelijke gezondheidszorg, gebaseerd op onderling vertrouwen in plaats van het dure, logge en wantrouwende stelsel van nu.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Veel GGZ is georganiseerd in grote verbanden met veel overhead en trage bureaucratie. Wij laten zien hoe een kleinere eenheid maatwerk kan leveren tegen lagere kosten, minimale wachttijden en met veel werkplezier
Bijdrage aan een betere wereld Mensen zijn van nature slecht in staat weerstand te bieden aan verleidingen als: alcohol, snoepen, drugs, kopen, gokken, etc. Dit leidt uiteindelijk tot een leeg en eenzaam leven. Gelukkig kunnen we hier veel aan doen. Wij weten hoe. Zie op www.zorgkaartnederland hoe veel dat onze clienten oplevert.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel -Kleine organisatie met minimale wachttijden.
-We nemen alleen behandelaren aan door wie we zelf behandeld zouden willen worden.
-Per cliënt zo weinig mogelijk verschillende behandelaren . We sms’en, bellen en skypen waar nodig.
-We vinden het belangrijk dat elke cliënt een behandelaar heeft waarmee het klikt.
-Na afsluiten van de behandeling een jaar lang ongedeclareerde nazorg, waarbij we cliënten driemaandelijks ontvangen om te bespreken hoe het met ze gaat.
-De eigen bijdrage die wij vragen is inkomensafhankelijk. Hierdoor dragen de rijkste schouders de zwaarste lasten.
-De bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage geschiedt op vertrouwen. Cliënten hoeven geen loonstrookjes o.i.d te overleggen.
-Healing environment: de inrichting is warm, kleurrijk en aantrekkelijk.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact