Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Innofication

Innofication platform

Schematiche weergave werking Innofication platform

Bedrijfsnaam Innofication
KvK Nummer 30163962
Website https://www.innofication.com
Beschrijving onderneming Innofication begeleidt bedrijven bij het stimuleren van innovatie en verandering. Innofication streeft hierbij na dat er een groot draagvlak ontstaat voor nieuwe initiatieven bij zowel medewerkers als andere belanghebbenden uit het ecosysteem van klanten, waardoor succeskansen worden vergroot. Hierbij werkt Innofication ook samen met partners die waarde toevoegen.
Naam innovatie Innofication platform
Beschrijving innovatie Innofication heeft een uniek online innovatieplatform ontwikkeld om innovaties te organiseren en te stimuleren binnen de crowd op basis van de principes van Ideation/Crowdsourcing, Co-creatie, Open Innovatie, Serious gaming en Social Learning, waardoor de innovatiekracht van organisaties verbetert. Het platform richt zich zowel op de harde- als zachte kant van innovatie en verandering! Het unieke aan ons platform is dat wij geen standaard innovatiemethode hanteren, maar veelal bestaande innovatiemethoden binnen organisaties optimaliseren, zodat een optimale mix van online- en offline innovatieactiviteiten wordt gerealiseerd waarbij de crowd betrokken is.

Door de flexibiliteit van ons platform zijn er veel toepassingsmogelijkheden voor o.a. een ideeënbus, propositieontwikkeling, strategie & business model ontwikkeling, het ontwikkelen van een customer experience concept, omgevingsexploratie, ondernemerschap en educatie.

Voor business vraagstukken waarvoor klanten nog geen aanpak hebben, werken wij met templates die volledig kunnen worden aangepast en uitgebreid om snel operationeel te kunnen zijn. Hierin kunnen populaire modellen en frameworks, zoals Business Model Canvas, Lean Canvas, Lean Startup, Customer Journey maps, persona’s e.d. worden gebruikt.

Centraal in ons concept staat het mobiliseren van relevante kennis en ervaring, verkorten time to market van innovaties, commitment en draagvlak verkrijgen, motivatie medewerkers op ieder niveau in de organisatie vergroten, stimuleren samenwerking, transparantie, leren en inzicht verschaffen, een betere aansluiting op de markt, professionaliteit vergroten en playfulness.
Website innovatie https://www.innofication.com
Noodzaak en belang van deze innovatie Ons concept zorgt er voor dat organisaties en hun medewerkers onderling kunnen samenwerken aan innovaties op een transparantie manier. Daarnaast kunnen in het innovatieproces bijvoorbeeld klanten actief worden betrokken (indien gewenst in alle fasen van het innovatieproces), zodat organisaties beter uitsluiting vinden met de markt. Dit zorgt voor meer betrokkenheid, transparantie en vergoot de succeskans van innovaties. Innovatie is niet meer het “feestje van het management of een klein groepje experts”!
Bijdrage aan een betere wereld Ons concept draagt bij aan transparantere organisaties, waarbij de aanwezige kennis en ervaring van medewerkers op alle niveaus beter worden benut. Er wordt meer gewerkt aan een ondernemende cultuur waar medewerkers nog beter tot hun recht komen. Innoveren gaat niet uitsluitend om disruptieve innovaties, maar ook om incrementele innovaties waar klanten en de organisatie op korte termijn baat bij hebben.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Uniek aan ons platform is de wijze waarop ideeën door de crowd kunnen worden beoordeeld. Dit gaat verder dan alleen maar ideeën een like geven. Hiervoor is een uniek beoordelingsmodel ontwikkeld.

Daarnaast heeft ons innovatieproces enige overeenkomsten met het bekende Stage-Gate proces van Cooper, waarbij echter de crowd de ideeën, concepten, proposities en dergelijke beoordelen door middel van fictieve investeringen en feedback. Dit proces kan uitermate flexibel worden ingericht.

Daarnaast creëert ons platform een community waarin veel functionaliteiten beschikbaar zijn om de innovators te ondersteunen en interactie te bevorderen. Innoveren en veranderen blijft mensenwerk waarvoor een platform ondersteunend kan zijn.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact